tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Sociale baby’s leren sneller taal

  • Geplaatst door TVCN |
  • 29-01-2013

Psychologen van de Radboud Universiteit Nijmegen hebben het verband tussen taalontwikkeling van jonge kinderen en joint attention skills, de vaardigheden om gezamenlijk de aandacht op iets te richten, onderzocht en zijn tot een interessante conclusie gekomen. Kinderen die al vroeg de aandacht van een ander kunnen sturen naar een voorwerp of gebeurtenis, ontwikkelen tussen de leeftijd van 10 en 18 maanden een grotere woordenschat.

Joint attention is de vaardigheid om bepaalde sociale interacties aan te gaan zoals het delen, volgen en richten van aandacht op een object of gebeurtenis door het gebruik van oogbewegingen en gebaren en het afstemmen hiervan op de andere persoon. Psychologe Karin Beuker onderzocht elke maand 23 gezonde kinderen tussen de leeftijd van 8 en 24 maanden om te ontdekken hoe en wanneer joint attention vaardigheden zich ontwikkelen en of deze invloed hebben op de vroege taalontwikkeling. Het is de eerste keer dat dit verband over zo'n lange termijn onderzocht is.

Op de website van de Radboud Universiteit licht de psychologe toe dat zij door de studie nu weten dat de vaardigheden voor gemeenschappelijke aandacht bij gezonde kinderen gemiddeld ontstaan tussen 8 en 15 maanden. Het volgen van aandacht (passieve vaardigheid) ontwikkelt zich eerder dan het sturen (richten) van andermans aandacht (actieve vaardigheid). Het bleek dat de actieve vaardigheid een positief effect heeft op de ontwikkeling van de woordenschat tussen de leeftijd van 10 en 18 maanden. De passieve vaardigheid blijkt vooral samen te hangen met het begrijpen van taal en actieve aandacht (sturen) met zowel het begrijpen als het spreken van taal.

Met behulp van zes knuffels werd onder andere de gemeenschappelijke aandacht onderzocht. Wanneer Beuker naar een specifieke knuffel keek of wees, werd genoteerd of het kind haar blik of gebaar volgde. Het richten van de aandacht werd bijvoorbeeld getest door het kind iets te geven waar het hulp bij nodig had, zoals een doorzichtige dichte bak met leuk speelgoed erin. De bedoeling hiervan was dat het kind de aandacht van de ander daarop zou richten. De taalontwikkeling werd getest met woordenlijsten die de ouders zelf invulden over hun kind. Iedere maand werd bijgehouden welke woorden en zinnen de kinderen herkenden en begrepen.

Volgens de psychologe stonden de ouders van de kinderen vaak zelf versteld van wat hun baby allemaal doet en kan op het gebied van gemeenschappelijke aandacht. Dit geeft aan hoe vanzelfsprekend wij zoiets vinden. Het valt pas op als we erop gaan letten of als de vaardigheden niet aanwezig zijn. Het laatste geval kan bijvoorbeeld een signaal zijn om te denken aan autisme. De resultaten van het onderzoek kunnen dan ook worden gebruikt om de vroege diagnostiek voor autisme te verbeteren.

Het onderzoek met de uitgebreide conclusies van Karin Beuker en haar collega's is gepubliceerd in het februarinummer van Infant Behavior and Development en kan hier worden gedownload (tegen betaling).