tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Steeds meer jongeren in Europa leren een vreemde taal

  • Geplaatst door TVCN |
  • 25-09-2012

Steeds meer jongeren in Europa leren vreemde talen op school. Volgens een recent onderzoek is tussen 2005 en 2010 het aantal leerlingen die een vreemde taal leren in het basisonderwijs op Europese scholen gestegen van 67,5 naar 79,2 procent.

In de meeste Europese landen is les in twee vreemde talen voor ten minste één jaar dan ook verplicht, waarbij Engels nog steeds de boventoon voert. 

Het onderzoek is uitgevoerd door Eurydice en Eurostat, in samenwerking met de Europese Commissie. De conclusies zijn onlangs vrijgegeven in het rapport Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012. Het onderzoek, dat 15 onderwijssystemen in Europa dekt, geeft onder andere ook aan dat de leeftijd van de leerlingen die beginnen met het leren van een vreemde taal is gedaald, terwijl het aantal lesuren niet significant is toegenomen. De tijd die wordt besteedt aan het onderwijzen van vreemde talen is vrij laag in vergelijking met andere onderwerpen volgens het rapport.

In Europa zijn de leerlingen over het algemeen tussen 6 en 9 jaar oud wanneer ze beginnen met het leren van een vreemde taal. In België zijn kinderen in de Duitstalige gemeenschap zelfs nog jonger. Zij beginnen al met het leren van hun eerste vreemde taal in het kleuteronderwijs wanneer zij 3 jaar zijn. Ook veel andere landen hebben in de afgelopen jaren hervormingen geïntroduceerd waarbij lessen in een vreemde taal al starten op jongere leeftijd.

Engels voert de boventoon
Zoals gezegd, is het leren van twee vreemde talen in de meeste Europese landen voor ten minste een jaar in de loop van de leerplicht een verplichting voor alle studenten. Gemiddeld leerden 60,8 procent van de studenten in het lager secundair onderwijs in Europa twee of meer vreemde talen in het schooljaar 2009/10, ten opzichte van 46,7 procent in het jaar 2004/05. Engels is nog steeds veruit de meest onderwezen vreemde taal in bijna alle landen vanaf het lager onderwijs en hoger. Over het geheel genomen is Engels een verplichte taal in 14 landen of regio's binnen bepaalde landen.

In 2009/10 leerden 73 procent van de studenten in het primair onderwijs in de EU Engels. In het lager middelbaar en algemeen hoger secundair onderwijs, steeg het percentage naar meer dan 90 procent. In het hoger secundair beroepsvoorbereidend onderwijs en beroepsonderwijs was dit 74,9 procent. Het Engels wordt in de meeste Europese landen gevolgd door Duits en Frans als tweede meest onderwezen taal.

Spaans is in een groot aantal landen de derde of de vierde meest onderwezen vreemde taal, met name in de bovenbouw van het middelbaar onderwijs. Hetzelfde geldt voor Italiaans, maar in een kleiner aantal landen. Russisch is de tweede meest onderwezen vreemde taal in Letland en Litouwen, waar grote gemeenschappen Russisch-sprekenden wonen. Dit geldt ook voor Bulgarije, maar in het lager secundair onderwijs.

Het aantal studenten die een andere taal leerden dan Engels, Frans, Spaans, Duits of Russisch was in 2009/10 in de meeste landen minder dan 5 procent. Dat percentage was in veel landen zelfs minder dan 1 procent. De landen met de hoogste percentages studenten die een andere taal leerden dan de vijf belangrijkste talen zijn de landen waar een alternatieve taal verplicht is, zoals Zweeds in Finland en Deens in IJsland.

Meertaligheid is belangrijk
De Europese Commissie zet zich in voor meertaligheid en taalonderwijs om:
a) de interculturele dialoog te bevorderen;
b) een groter gevoel van Europees burgerschap te stimuleren;
c) jongeren de kans te geven te studeren en werken in het buitenland;
d) de concurrentiekracht van de EU als geheel te verbeteren op mondiaal niveau.

Het doel is een Europa waar iedereen vanaf zeer jonge leeftijd minstens twee vreemde talen leert in aanvulling op hun eigen moedertaal. Het 'moedertaal +2' doel werd gesteld door EU-staatshoofden en regeringsleiders tijdens de 'Top van Barcelona' in maart 2002. De bevordering van dit doel zal verder vooruitgang moeten vinden in de commissie's nieuwe 'Rethinking Skills' strategie die naar alle waarschijnlijkheid in november gepubliceerd zal worden.