tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Europese Dag van de Talen

  • Geplaatst door TVCN |
  • 11-09-2012

Binnenkort is het weer de Europese Dag van de Talen. Op initiatief van de Raad van Europa in Straatsburg wordt sinds 2001 deze dag elk jaar gevierd op 26 september.

In heel Europa worden 800 miljoen Europeanen, vertegenwoordigd in de 47 lidstaten van de Raad van Europa, aangemoedigd om meer talen te leren, op elke leeftijd, in en buiten de school. Ervan overtuigd dat taalkundige diversiteit een instrument is voor meer intercultureel begrip en een belangrijk element in het rijke culturele erfgoed van ons continent, bevordert de Raad van Europa meertaligheid in heel Europa.

Waarom een Europese Dag van de Talen?

Er waren nog nooit zo veel mogelijkheden om te werken of studeren in een ander Europees land, maar gebrek aan talenkennis voorkomt dat veel mensen hiervan profiteren. Globalisering en toename van internationale bedrijven in eigen land betekenen dat burgers in toenemende mate kennis van vreemde talen nodig hebben om effectief te werken in hun eigen land. Engels alleen is niet meer voldoende.

Europa is rijk aan talen. Er zijn meer dan 200 Europese talen en nog veel meer gesproken talen door burgers wier oorsprong van andere continenten is. Dit is een belangrijke bron die moet worden erkend, gebruikt en gekoesterd. Het leren van talen biedt voordelen voor jong en oud; u bent nooit te oud om een ​​taal te leren en uw voordeel te doen met de mogelijkheden die dit biedt. Zelfs als u maar een paar woorden spreekt in de taal van het land waar u op vakantie gaat, biedt dit meer kansen om nieuwe vrienden en contacten te maken. Het leren van andermans talen helpt ons om elkaar beter te begrijpen en culturele verschillen te overbruggen.

Doelstellingen

Eén van de belangrijkste boodschappen van de Europese Dag van de Talen is dat taalvaardigheid een noodzaak en een recht voor iedereen is.

De algemene doelstellingen zijn om het bewustzijn te verhogen betreffende:

  • Rijke taalkundige diversiteit van Europa, die moet worden behouden en versterkt;
  • De noodzaak om het aantal talen die mensen leren te diversifiëren (inclusief minder gebruikte talen), waardoor meertaligheid ontstaat;
  • De noodzaak voor mensen om een zekere mate van vaardigheid in twee talen te ontwikkelen of meer in staat zijn om ten volle hun rol te spelen in democratisch burgerschap in Europa.

Activiteiten

Elk land kan de Europese Dag van de Talen naar eigen inzicht inhoud geven en verschillende activiteiten organiseren. Elk jaar kan er gestemd worden op het meest innovatieve evenement. Op of rond de Europese Dag van de Talen 2012 zijn er in Europa vooral veel taalscholen die een open dag hebben. Naast deze open dagen zijn er in 2012 taalevenementen per land. Zo is vanuit Nederland bijvoorbeeld het DRONGO Festival aangemeld; een festival over meertaligheid wat op 19 september plaatsvindt in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. De Actiegroep Duits doet mee met het initiatief 'Sprookjesachtig Duits'. Leerkrachten en docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs zijn opgeroepen om in de week van 26 september aandacht te besteden aan Duitse sprookjes.

Alle events die worden georganiseerd kunt u bekijken op de internationale website van de Europese Dag van de Talen. Aanmelden van activiteiten is nog mogelijk en kan via deze link.

Tags