tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Week van de Alfabetisering

  • Geplaatst door TVCN |
  • 16-08-2012

Voor ons is taal iets heel gewoons, maar voor heel veel mensen helemaal niet zo vanzelfsprekend. In Nederland zijn namelijk, schrik niet, anderhalf miljoen mensen laaggeletterd. Deze mensen hebben moeite met lezen en schrijven of kunnen het zelfs helemaal niet.

Denkt u zich eens in hoe dit zich uit in het dagelijkse leven… Iets ogenschijnlijk simpels als een televisieprogramma met ondertiteling kijken, kunnen zij bijvoorbeeld niet (waardoor zij ook geen kennis opdoen van een vreemde taal, met name Engels). Of, met het oog op de komende verkiezingen, het lezen en juist interpreteren van de informatie uit de verschillende verkiezingsprogramma’s of het goed invullen van het stembiljet. Daarom organiseert de Stichting Lezen & Schrijven de ‘Week van de Alfabetisering’, wat dit jaar van maandag 3 september tot en met zondag 9 september 2012 voor de achtste maal plaatsvindt, met als hoogtepunt de Wereldalfabetiseringsdag op 8 september.

Geef taal een stem!
Tijdens de Week van de Alfabetisering roept Stichting Lezen & Schrijven organisaties en individuen op activiteiten te organiseren om de aandacht te vestigen op de aanpak van laaggeletterdheid. In de (publieke) dienstverlening wordt lang niet altijd rekening gehouden met laaggeletterden, hun stem wordt simpelweg niet gehoord. Het motto van de Week van de Alfabetisering, die een week voor de Tweede Kamer verkiezingen plaatsvindt, is dit jaar dan ook: Geef taal een stem!

Activiteiten in Nederland
Vorig jaar werden in de Week van de Alfabetisering 287 activiteiten georganiseerd door 257 verschillende organisaties. De teller voor dit jaar staat op het moment van dit schrijven op 263. Wilt u meehelpen om het aantal van vorig jaar te overtreffen, dan kunt u hier uw activiteit(en) aanmelden. Iedereen kan meedoen: bedrijven, zorginstellingen, bibliotheken, gemeentes, scholen, taalaanbieders, uitgeverijen, kinderopvang, individuen etc. Doe mee en geef taal een stem!

Nationale Alfabetiseringsprijzen
Op Wereldalfabetiseringsdag, 8 september 2012, worden prijzen uitgereikt aan organisaties en personen die zich bijzonder inzetten voor een geletterde samenleving. 127 organisaties of personen maken dit jaar kans op de Nationale Alfabetiseringsprijzen 2012. Organisaties en personen die laaggeletterdheid helpen voorkomen en verminderen konden zich dit jaar aanmelden voor prijzen in de categorieën Denken (voor een innovatief idee of onderzoek), Durven (voor een verrassend nieuw project dat het afgelopen jaar is opgestart) en Doen (voor een bestaand, succesvol, lopend project) en voor de Achmea Persoonlijkheidsprijs. De Achmea prijs wordt beschikbaar gesteld voor een persoon die zich in het afgelopen jaar bijzonder heeft ingezet voor de aanpak van laaggeletterdheid. In de categorieën Denken, Durven en Doen wordt een prijs van € 8.500 per categorie uitgereikt, beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de categorie Persoonlijkheid is een prijs € 7.000 beschikbaar gesteld door Achmea.

Een vakjury, onder leiding van journalist en presentator Paul Witteman, beoordeelt momenteel alle inzendingen. De vijfkoppige jury bestaat verder uit Geert ten Dam (voorzitter Onderwijsraad), Lucille Werner (presentatrice), Walter Annard (Group Manager Public Affairs Achmea) en Jeanette Noordijk (directeur Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie bij het ministerie van OCW). Op maandag 3 september maakt de jury de laatste acht kanshebbers bekend (twee per categorie). Vanaf die datum tot en met zaterdag 8 september kan iedereen via de site stemmen op zijn of haar favoriet.

STOOF, ROC Mondriaan en SCHUNCK* bibliotheek waren in 2011 de winnaars van de Nationale Alfabetiseringsprijzen. Jeanne Kurvers, onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg, won vorig jaar de Persoonlijkheidsprijs vanwege haar buitengewone inzet voor geletterdheid. De prijs van € 7.000 heeft zij besteed aan haar onderzoek naar alfabetisering.

Wij wensen alle deelnemers van de Nationale Alfabetiseringsprijzen 2012 heel veel succes!