tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Esperanto bestaat 125 jaar

  • Geplaatst door TVCN |
  • 26-07-2012

Vandaag bestaat het Esperanto precies 125 jaar. De taal is bedacht door oogarts Lejzer Zamenhof uit Warschau en was bedoeld als een makkelijk te leren, politiek neutrale, internationale (kunst)taal. Op 26 juli 1887 publiceerde hij onder het pseudoniem Dr. Esperanto het eerste boek over de taal met de titel ‘La internacia lingvo’ (de internationale taal).

De taal werd hierdoor bekend onder Zamenhof’s pseudoniem en kreeg zo de naam Esperanto. Naar schatting wordt Esperanto inmiddels gesproken door twee miljoen sprekers in meer dan 115 landen. Er vinden zelfs jaarlijks wereldwijd congressen plaats in het Esperanto. Het eerste internationale congres in deze taal werd in 1905 georganiseerd in Frankrijk. 

Zamenhof bedacht Esperanto zodat mensen uit verschillende culturen met elkaar konden communiceren. De taal is gemakkelijker te leren dan welke taal ook door de grote regelmatigheid en eenvoudige grammatica. Daarbij is de taal politiek neutraal, wat ervoor zorgt dat eventuele nationale belangen tussen partijen buiten spel worden gezet. Hierdoor staan sprekers op gelijkwaardige voet met elkaar. De meeste mensen die Esperanto spreken hebben er bewust voor gekozen de taal te leren, al zijn er inmiddels ook mensen die het Esperanto als moedertaal hebben

De taal is niet bedoeld om andere talen te verdringen of vervangen. Het belangrijkste doel van het Esperanto is het vervullen van een brugfunctie tussen verschillende culturen. Deze brugfunctie komt onder andere goed tot uitdrukking in het internationale reisnetwerk van Esperantisten met de titel 'Pasporta Servo', een uitgave van de wereldvereniging van Esperanto-jongeren. Het is een netwerk van gastadressen in bijna honderd landen. Deze jaarlijks heruitgegeven adreslijst van Esperanto-sprekende gastvrije mensen uit de hele wereld geeft het recht aan de bezitter van een recent exemplaar om gratis gast te zijn in een woning op voorwaarde dat de gast ook Esperanto spreekt. De gastgezinnen kiezen zelf hoeveel gasten en overnachtingen ze willen aanvaarden en ze kunnen verschillende opmerkingen toevoegen in verband met hun interesses, wensen en speciale voorwaarden, bijvoorbeeld 'geen rokers', 'jongeren welkom' etc. Door bij een gastgezin te logeren, heeft iemand die Esperanto spreekt de mogelijkheid om de cultuur en gebruiken van het land en de inwoners via de mensen zelf te leren kennen. Bovendien worden gasten dikwijls goed verzorgd want de gastheer/gastvrouw kan helpen bij transport of nuttige informatie geven over de verblijfplaats enz.

Esperanto is in 1954 officieel erkend door UNESCO. De taal was in 2007 de 32ste taal die voldeed aan het 'Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen'. Dit staat ook bekend als het A1 tot C2 systeem dat binnen Europa gehanteerd wordt.

Wilt u Esperanto leren? Op deze website vindt u een overzicht van diverse cursussen, studieboeken en docenten.