tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Kabinet bevordert Friese taal op Friese scholen

  • Geplaatst door TVCN |
  • 10-07-2012

De provincie Friesland mag onder voorwaarden de kerndoelen voor de Friese taal vast gaan stellen voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. De ministerraad heeft ingestemd met deze wetswijziging op voorstel van demissionair-minister Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het kabinet wil hiermee het gebruik van de Friese taal in de provincie Friesland bevorderen en op deze wijze bijdragen aan de kwaliteit van het vak Fries op scholen. De bevoegdheid wordt geregeld met een wetswijziging waarmee het kabinet vrijdag 6 juli jl. heeft ingestemd. Het wetsvoorstel vloeit voort uit het rapport 'Fries in het onderwijs; meer ruimte, regie en rekenschap voor de provincie Fryslân', dat in 2010 door de Commissie Hoekstra is uitgebracht.

Het streven is dat de wetswijziging ingaat bij de start van het 2013-2014 schooljaar.

Fries is een taal
Hoewel er door veel mensen gedacht wordt dat Fries, net als bijvoorbeeld Gronings of Limburgs, een dialect is, is het toch echt een taal. Fries voldoet namelijk als enige van de regionale talen in Nederland aan de eisen die worden gesteld: het heeft een duidelijke grammatica en er is sprake van historische ontwikkeling.

Het Fries is eigenlijk een groep van talen die in diverse streken langs de noordkust van Nederland en Duitsland wordt gesproken. De belangrijkste variant ervan wordt gesproken in de Nederlandse provincie Friesland. Dit wordt Westerlauwers Fries genoemd.

Met de Friese talen wordt een verzameling van sterk verwante talen bedoeld die van oudsher door de Friezen worden gesproken. De talen behoren tot de West-Germaanse tak van de Germaanse talen en zijn nauw verwant aan het Engels en het Nederlands. Deze talen worden daarom ook wel geschaard onder de Ingveoonse talen. Naast het feit dat de Friese talen op lexicaal gebied sterke overeenkomsten vertonen met het Engels, hebben de Ingveoonse talen - en daarmee in mindere mate ook het Nederlands - ook hun eigen karakteristieke Ingveoonse klankverschuivingen ondergaan.

De oorspronkelijke Friese taal wordt aangeduid als Oudfries. Deze taal werd gesproken in de periode van ca. 1100 tot 1575. Er zijn Oudfriese teksten bekend uit de 7e eeuw. Op dit moment spreken in Friesland ongeveer 450.000 mensen Fries en voor ongeveer 350.000 inwoners is het de moedertaal.

Friesland wordt al lange tijd door de Nederlandse overheid erkend als tweetalig. Sinds 1996 is het Fries ook erkend in het Europees Verdrag voor Regionale en Minderheidstalen.