tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Korter ziekenhuisverblijf dankzij de inzet van professionele tolken

  • Geplaatst door TVCN |
  • 5-06-2012

Uit recent Amerikaans onderzoek is gebleken dat ziekenhuispatiënten die niet vloeiend Engels spreken minder lang hoeven te blijven als ze, op bepaalde cruciale momenten, bijgestaan worden door een tolk. Uit hetzelfde onderzoek blijkt eveneens dat patiënten met een tolk minder snel terugkwamen met dezelfde klachten.

Volgens Dr. Mary Lindholm, een van de hoofdonderzoekers van de Universiteit van Massachusetts Medical School in Worcester, heeft het inzetten van professionele tolken niet alleen positieve gevolgen voor de patiënt die door het begrijpen van zijn diagnose ook de zorg die hij krijgt beter kan plaatsen, maar heeft het vooral ook positieve economische gevolgen voor het ziekenhuis.

"Door het ziekenhuisverblijf van de patiënten te verkorten en het aantal patiënten dat opnieuw moet worden opgenomen met dezelfde klachten te beperken, kan men door het gebruik van professionele tolken meer geld besparen op de totale zorg in ziekenhuizen", aldus Dr. Lindholm in dit artikel. Uiteraard betekent dat uiteindelijk ook een lagere rekening voor de patiënten. "Het inschakelen van een professionele tolk is minder kostbaar dan iemand die opnieuw moet worden opgenomen of een patiënt die langer moet blijven", zegt Lindholm.

In 2009 duurde de gemiddelde opname in een Amerikaans ziekenhuis 4,6 dagen en kostte 9.200 dollar, ofwel 2.000 dollar per dag, volgens het Amerikaans Federaal Agentschap voor Gezondheidszorg Onderzoek en Kwaliteit. De kosten van een tolk daarentegen liggen in de Verenigde Staten tussen de 30 en 130 dollar per uur. Afhankelijk of er iemand van het ziekenhuispersoneel wordt gebruikt of dat er iemand van buitenaf moet worden ingehuurd.

Uit de statistieken van de Census blijkt dat naar schatting negen procent van de Amerikanen moeite heeft om te communiceren in het Engels. Zij zijn daarom niet in staat om hun symptomen uit te leggen aan een arts die niet hun moedertaal spreekt. Tegelijkertijd zijn zij dus ook niet in staat om de instructies of het behandelplan van een arts te begrijpen.

Voor dit nieuwe onderzoek volgde Lindholm en haar collega's de dossiers van meer dan 3.000 patiënten met een beperkte kennis van het Engels, opgenomen in een academisch ziekenhuis, tussen 2004 en 2007. Van deze patiënten sprak 75 procent Spaans of Portugees, 15 procent sprak Vietnamees, Albanees of Russisch. De resterende 10 procent sprak een van de 65 andere talen. Alle deelnemers hadden met elkaar gemeen dat ze tenminste een keer, tijdens hun verblijf in het ziekenhuis, gebruik hadden gemaakt van een tolkdienst. Ongeveer 39% van hen had gebruik gemaakt van een tolk op de dag dat ze werden opgenomen en ontslagen uit het ziekenhuis. Slechts 14% had op geen van deze cruciale dagen taal bijstand van een tolk.

Over het algemeen lag meer dan de helft van de patiënten gedurende drie of minder dagen in het ziekenhuis, en driekwart niet meer dan vijf dagen, rapporteerden de onderzoekers in het Journal of General Internal Medicine. Het team van Lindholm ontdekte dat patiënten met een tolk op de dag van opname als op de dag van ontslag, gemiddeld anderhalve dag korter in het ziekenhuis verbleven dan de patiënten die geen taalhulp hadden op deze dagen. Uiteraard werd hierbij wel rekening gehouden met leeftijd, geslacht, taal en de ernst van de ziekte. Patiënten met een tolk bij het verlaten van het ziekenhuis, maar zonder tolk gedurende de opname in het ziekenhuis, verbleven weliswaar langer in het ziekenhuis dan patiënten die op beide dagen een tolk hadden, maar korter dan patiënten die op geen van beide dagen een tolk hadden.

Meer dan 500 deelnemers aan dit onderzoek werden binnen 30 dagen na ontslag opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat patiënten die geen tolk hadden gehad op de cruciale dagen van opname en ontslag vaker terugkwamen met dezelfde klachten dan zij die wel een tolk hadden. 24% van de patiënten zonder tolk, kwam binnen een maand terug tegen 15% met taalkundige bijstand op beide dagen.

Gerard Barsoum, directeur tolkdiensten bij het Boston Medical Center, dat niet betrokken was bij deze nieuwe studie, beaamde de resultaten van het onderzoek. De onderzoeksresultaten zijn volgens hem in lijn met "steeds meer bewijs dat laat zien dat professionele medische tolken helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, de kosten te verlagen, en de lengte van het verblijf alsmede de heropname van patiënten te beperken die niet voldoende kennis hebben van de Engelse taal."