tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Rotterdam pakt met Taaloffensief taalachterstand aan

  • Geplaatst door TVCN |
  • 11-04-2012

Wie de Nederlandse taal niet voldoende beheerst, of niet kan lezen en schrijven, heeft vaak een probleem. In Rotterdam heeft één op vijf inwoners problemen met taal. Hierdoor worden zij niet alleen belemmerd in het dagelijkse leven, maar ook in de ontwikkeling van talenten.

Mensen met een taalachterstand hebben bijvoorbeeld moeite om hun kinderen te helpen met huiswerk, maar ook met het vinden van een baan of stageplaats. Met het Taaloffensief pakt de gemeente Rotterdam taalachterstand in de stad aan.

Het Taaloffensief legt slimme verbindingen in de omgeving van mensen: thuis, school, werk en vrije tijd. "We richten ons op opvoeders, jongeren tot 23 jaar, werknemers en werkzoekenden", vertelt programmamanager Raquel Haakmat. "Daarvoor werken we nauw samen met allerlei partijen zoals deelgemeenten, bibliotheken en maatschappelijke instellingen. Daarnaast zorgen onze taalmeesters ervoor dat taal op de agenda komt in de wijken".

Heleen van der Meijden is zo'n taalmeester. Zij werkt in de deelgemeente IJsselmonde. Heleen legt uit dat ze geen Nederlandse les geeft maar dat ze een soort taalmakelaar is. Zij zorgt ervoor dat allerlei partijen in de wijk zich richten op taal. Dus niet alleen opvoeders en jongeren, maar ook jongerenwerkers, medewerkers van Thuis op Straat en het bestuur van de deelgemeente. "Het is vreselijk leuk werk! Ik merk dat steeds meer mensen beseffen hoe belangrijk taal is", aldus Heleen.

Het programma bundelt activiteiten en beleid die de beheersing van de Nederlandse taal door Rotterdammers bevorderen en laaggeletterdheid helpen bestrijden. En dat is nodig. Op de mbo's bijvoorbeeld, is de taalbeheersing van veel leerlingen onvoldoende om hun opleiding succesvol af te ronden. Het Taaloffensief zoekt nadrukkelijk de samenwerking met partijen in het bedrijfsleven, het onderwijsveld en maatschappelijke instellingen. Deels omdat in deze tijd de financiële middelen beperkt zijn, deels omdat met een dergelijke samenwerking de belangrijkste groepen Rotterdammers bereikt kunnen worden: Rotterdamse jongeren en hun ouders.

Het is belangrijk dat alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen en hun ervaringen met elkaar delen. Het gaat om een andere manier van werken. Rotterdammers met een achterstand moeten bijvoorbeeld zelf stappen ondernemen om die in te lopen. En organisaties die geld van de gemeente ontvangen, zijn verplicht te werken aan een goede taalbeheersing. Ook werkgevers hebben er baat bij als zij investeren in hun werknemers. De gemeente Rotterdam heeft een ondersteunende en faciliterende rol.

Meer informatie over het programma is te vinden op www.rotterdam.nl/taaloffensief.