tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Finse Saami-talen dreigen uit te sterven

  • Geplaatst door TVCN |
  • 5-03-2012

In Finland wordt niet alleen Fins gesproken maar ook een aantal Saami-talen: Noord-Saami, Inari-Saami en Skolt-Saami. Saami is de verzamelnaam voor de talen die door de Samen in het noorden en midden van Noorwegen en Zweden, het noorden van Finland en het noordwesten van Rusland (het Kola-schiereiland) worden gesproken.

De Saami-talen in Finland dreigen echter uit te sterven volgens een werkgroep die speciaal is opgezet om de huidige positie van de taal van de inheemse bevolking van Lapland te bestuderen.

Finlandsite meldt dat onderwijs, kinderopvang en emigratie uit Fins Lapland de grootste uitdagingen zijn die de inheemse talen het hoofd moeten gaan bieden.

De werkgroep presenteerde vrijdag 2 maart jl. de resultaten van het onderzoek aan de minister van Onderwijs, Jukka Gustafsson, en die van Sport en Cultuur, Paavo Arhinmäki. Volgens de werkgroep worden Noord-Saami, Inari-Saami en Skolt-Saami bedreigd. De groep stelt voor om te voorzien in taalonderwijs en kinderopvang in de drie talen. Het grootste probleem ligt bij degenen die buiten hun thuisgebieden wonen en de Saami- taal spreken. Dit betreft ongeveer 65% van de totale bevolking van circa 10.000 Samen. Slechts de helft van hen spreekt nog zijn of haar moedertaal.

Minister Gustafsson heeft beloofd om extra financiële middelen beschikbaar te stellen voor voorzieningen die het gebruik van de Saami-talen bevorderen. Naar zijn mening is de kwestie er niet een van geld maar meer van politieke en culturele aard.

Saami

Saami (of Samisch) werd ook wel 'Laps' genoemd, maar deze benaming wordt door de sprekers zelf als denigrerend opgevat en is vrijwel geheel uit het hedendaagse taalgebruik van Scandinaviërs en uit de vaktaal van taalkundigen verdwenen. Het Saami behoort tot de Finoegrische talen.

Saami is een officieel erkende minderheidstaal in Noorwegen (in de gemeentes Kautokeino, Karasjok, Kåfjord, Nesseby, Sør-Varanger en Tana), in Finland (Enontekiö, Inari, Sodankylä en Utsjoki) en in Zweden (Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk en Kiruna).

Om politiek-culturele redenen wordt het vaak als één taal behandeld, maar taalkundig gezien gaat het om verschillende talen of taalvarianten die niet allemaal onderling verstaanbaar zijn. Er zijn elf varianten waarvan er zes levende talen met een eigen schrift zijn: Noord-Saami, Lule-Saami, Zuid-Saami, Inari-Saami, Skolt-Saami en Kildin-Saami.

Ter-Saami, Ume-Saami en Pite-Saami worden nog door een zeer kleine groep (waarschijnlijk minder dan 20 mensen) gesproken en Akkala-Saami en Kemi-Saami zijn helemaal uitgestorven.

Wereldtalenkaart
Bekijk via onze wereldtalenkaart welke talen er worden gesproken in Noorwegen, Zweden, Finland en Rusland en met welke talen wij u ondersteuning kunnen bieden met onze tolken en vertalers.