tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Tolken in het Europees Parlement

  • Geplaatst door TVCN |
  • 28-02-2012

De Europese Unie telt 23 officiële talen. Binnen het Europees Parlement is elke communautaire taal even belangrijk.

Alle parlementaire documenten worden gepubliceerd in alle officiële talen van de Europese Unie (EU) en elk parlementslid heeft het recht zich uit te drukken in de officiële taal van zijn keuze. Dat betekent dat alle parlementariërs ook tijdens debatten en vergaderingen in hun eigen taal moeten kunnen spreken, maar anderen moeten dat ook weer kunnen verstaan. Daarvoor zijn tolken nodig die debatten in 23 talen omvormen tot een coherent en verstaanbaar geheel. Voor vertolking wordt gezorgd in de drie vergaderplaatsen van het Parlement (Brussel, Straatsburg en Luxemburg) en elders, bijvoorbeeld voor interparlementaire delegaties. Hoe meer talen er zijn, hoe gecompliceerder de vertolking wordt. Vertolking wordt gegarandeerd voor plenaire zittingen, bestuursvergaderingen, voor de commissies en voor delegaties.

Het Parlement heeft ongeveer 400 tolken in vaste dient, die tijdens de drukste periodes kunnen worden versterkt met een reserve van 4000 freelance-tolken. De tolken moeten hun moedertaal perfect beheersen en zeer bedreven zijn in minimaal twee andere talen. Aangezien het aantal onderwerpen dat in Parlementaire debatten aan de orde komt vrijwel onbeperkt is, moeten de tolken ook over een goede algemene kennis van de EU beschikken en deskundig zijn op bijna alle terreinen waarop de EU actief is, variërend van gevoelige buitenlandse vraagstukken tot verschillende soorten vis. Het tegelijkertijd luisteren en spreken (simultaan tolken) is een uiterst complex proces, vooral tijdens plenaire vergaderingen, omdat de EP-leden maar een beperkte spreektijd hebben.

"Tolken zijn als acrobaten in een circus omdat ze optreden zonder vangnet, en wanneer een woord eenmaal uitgesproken is kan je het niet zomaar terugnemen. Ze moeten dus goed weten waar ze mee bezig zijn," zegt Olga Cosmidou, directeur-generaal voor vertolking en conferenties, in een nieuwsbericht op de EU website. "Snelheid is een van hun grootste vijanden. Maar het is tegelijk zeer opwindend. Je moet deze positieve stress en de adrenalinestoot omarmen en je moet op de een of andere manier anticiperen op wat parlementariërs zullen zeggen."

Een volledige tolkenploeg voor een vergadering bestaat uit 69 tolken die met drie personen tegelijk werken vanuit 23 geluiddichte taalcabines met zicht op de vergaderzaal. Elke 3-persoonscabine tolkt rechtstreeks uit zoveel mogelijk talen. Het aantal tolken dat uit bepaalde minder gebruikte talen kan werken, is soms beperkt, zodat de ploeg is aangewezen op pivot tolken die aan de basis staan van een vertaling in relais. In andere gevallen, met name bij de nieuwere lidstaten, werken de tolken soms zowel vanuit als naar hun moedertaal, ook wel retourvertolking of bi-actieve vertolking genoemd.

Tolken werken tot twee shifts van 3,5 uur per dag. Ze bereiden zich voor door relevante documenten in hun werktalen te lezen om op die manier de laatste veranderingen en nieuwe termen te kennen. Ook nemen ze regelmatig persberichten in verschillende talen door om op de hoogte te blijven van de internationale politieke situatie en de jongste ontwikkelingen om op die manier het grote aantal behandelde onderwerpen in het parlement aan te kunnen.

Tolk worden bij het Europees Parlement wordt u niet zomaar. Daarvoor is een diploma en twee jaar tolkspecialisatie nodig. Bovendien moet u een competitieronde overleven en beschikken over een specifiek karakter: u moet van communicatie houden, extravert zijn en nieuwsgierig zijn.