tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Belgische gerechtstolken hebben kwaliteitsnorm nodig

  • Geplaatst door TVCN |
  • 23-02-2012

In België is er dringend behoefte aan een kwaliteitsnorm voor gerechtstolken en -vertalers aangezien de kwaliteit regelmatig te wensen over laat. Onze zuiderburen beschikken over diverse nationale databanken maar er is er niet één voor gerechtstolken.

In België werkt elk gerechtelijk arrondissement met een eigen lijst van beëdigde tolken en vertalers. Al deze mensen zijn ooit gescreend maar niet volgens geijkte criteria.

"Tot enkele jaren geleden stonden er zelfs mensen zonder verblijfsvergunning op die lijsten. Bij gebrek aan wettelijke ankerpunten is elke rechtbankvoorzitter koning in zijn eigen rijk", vertelt Doris Grollmann van de Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen aan De Standaard.

Het gevolg hiervan is dat de kwaliteit van de vertalingen erg verschilt. Op verzoek van een aantal rechtbanken organiseert de Belgische Kamer sinds 1975 elk jaar een taalexamen, maar dat is niet verplicht. In Antwerpen worden mensen opgeleid in samenwerking met de Lessius Hogeschool terwijl andere hoven en rechtbanken weer helemaal geen kwaliteitstoets hanteren. Vooral bij exotische talen schijnt de kwaliteit nogal eens te wensen overlaten terwijl die tolken en vertalers juist het meest verdienen.

"De sector lijdt onder het gebrek aan kwaliteitscontrole. Bovendien is er geen enkele sanctie. Als iemand duidelijk niet voldoet of zijn boekje te buiten gaat, wordt die gewoon niet meer opgeroepen", aldus Rita Roggen, vicevoorzitster van de Belgische Kamer. Ze vervolgt: "Europa geeft ons tot eind oktober 2013 de tijd om een regeling voor tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures uit te werken. In Nederland en Duitsland heeft men al zo'n regeling, het Verenigd Koninkrijk is er ook recent mee aan de slag gegaan".

Kamerlid Sonja Becq (CD&V) maakt zich sterk voor het onderwerp en heeft haar wetsvoorstel voor een specifiek statuut voor gerechtstolken en -vertalers onder het stof vandaan gehaald. Het voorstel behelst de oprichting van een nationaal Register van beëdigd tolken en vertalers en de inrichting van een examen.