tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

TOLK voor taalontwikkeling

  • Geplaatst door TVCN |
  • 2-02-2012

Hoewel ´TOLK voor taalontwikkeling` niets met tolken te maken heeft zoals wij er mee werken, vinden we dit programma toch de moeite waard om aandacht aan te besteden. Net als tolken en vertalen, heeft dit namelijk alles met taal te maken.

TOLK is een methode voor taalstimulering met de bedoeling taalachterstand van kinderen (0 tot 10 jaar) te voorkomen of te verhelpen. Het doel is schoolsucces en een goede sociaal-emotionele ontplooiing. De methode sluit aan bij het natuurlijke proces van taalontwikkeling. TOLK activeert ouders om op rijke en gevarieerde manier taal aan te bieden. Het programma maakt gebruik van film, kijkvragen en reminders.

Eén op de vijf kinderen stroomt het basisonderwijs in met een taalachterstand. Het gaat om 200.000 tot 250.000 kinderen in Nederland. Van een eenmaal opgelopen taalachterstand hebben kinderen bij hun algehele ontwikkeling langdurig last. Het leidt uiteindelijk vaak tot laaggeletterdheid. Voorkomen is dus beter dan genezen. Kinderen leren hun moedertaal. Zonder ouderbetrokkenheid is taalstimulering een moeizaam traject. TOLK wil alle krachten bundelen om taalachterstand te voorkomen of te verhelpen. Het is een praktisch instrument om ouderbetrokkenheid vorm te geven.

De naam TOLK staat voor Taal aanbieden, Overnemen van wat het kind zegt en goed terug geven, Luisteren en Kijken. De naam heeft ook het Engelse woord 'to talk' in zich en verwijst daarmee naar 'praten met je kind'. TOLK suggereert bovendien vertalen. Vertalen van de gedachten van het kind in woorden.

Het TOLK programma bestaat uit twee delen:

  • De films van 'TOLK 1 praten met je kind!' gaan over de maandthema's van het peuter- en kleuteronderwijs. Ze versterken vooral het rijke taalaanbod. Rijk wil zeggen uitvoerig praten over alles wat er samen dagelijks te beleven valt.
  • De films van 'TOLK 2 vertel het aan je kind!' gaan over zingen, rijmen, voorlezen en verhalen vertellen. Deze films bevorderen vooral het gevarieerde taalaanbod. Gevarieerd wil zeggen dat een onderwerp terugkomt in een liedje, rijmpje, verhaaltje, boekje of spelletje.

TOLK wil een brug slaan tussen school en thuis. De films laten zien hoe zowel op school als thuis kan worden gepraat over wat bij kinderen dagelijks aan de orde is. Naast de themafilms zijn er ook algemeen motiverende films om ouders enthousiast te maken voor hun stimulerende rol.

TOLK 1 praten met je kind! is geschikt voor ouders van verschillende culturele achtergronden. Het gaat bij TOLK om moedertaalontwikkeling ongeacht welke moedertaal het betreft. TOLK sluit aan bij wat ouders kennen (hun leefwereld), wat zij kunnen (bij het dagelijks handelen kan iedereen praten in zijn moedertaal) en waartoe ze bereid zijn (iets wat past bij hun kijk op de wereld en agenda). TOLK 2 is ook geschikt voor ouders van verschillende culturele achtergronden. Het kan gebruikt worden om het 'culturele gat' te dichten waar allochtone ouders en hun kinderen tegenaan lopen in de Nederlandse samenleving.

Wanneer TOLK goed gebruikt wordt door ouders met kinderen met een taalachterstand, levert het misschien wel toekomstige topvertalers en -tolken op!