tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Oproep van Pharos over de subsidiestop voor tolken in de zorg

 • Geplaatst door TVCN |
 • 16-02-2012

De Stichting Pharos - Kennis en Adviescentrum Migranten, Vluchtelingen en Gezondheid roept op haar website zorgaanbieders, professionals, patiënten/cliënten, koepelorganisaties en overige veldpartijen om mee te werken aan een onderzoek naar de subsidiestop voor tolken in de zorg.

Via een online formulier kunnen oplossingen en de implicaties voor de kwaliteit, veiligheid en effectiviteit van de zorg van de beëindiging van de rijkssubsidie voor de tolken en vertaaldiensten gemeld worden. Op die wijze wil Pharos de verscheidenheid van oplossingen en impact van de maatregel monitoren.

Pharos roept zorgaanbieders, professionals, patiënten/cliënten, koepelorganisaties en overige veldpartijen op om de volgende zaken te melden:

 • Welke oplossingen voor de situatie treft u aan in de praktijk? Bijvoorbeeld, welke spelregels en afspraken gelden voor verschillende zorgaanbieders?
 • Welke oplossingen werken wel en welke niet en waarom?
 • Wat zijn de implicaties voor de kwaliteit, veiligheid en effectiviteit van de zorg

Pharos zal twee zaken oppakken:

 1. Informeren en adviseren van professionals, patiënten, lokale en landelijke partijen over de oplossingen die er zijn. Professionals, patiënten/cliënten en zorginstellingen kunnen bij Pharos terecht voor advies over hoe te handelen. Pharos heeft een groot netwerk onder zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en migrantenorganisaties en kan daarmee een breed publiek bereiken.
 2. Monitoren van het effect van de maatregel, de wijze waarop partijen naar oplossingen zoeken en de effecten daarvan op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de zorg. Aangezien er door vele partijen zorgen zijn geuit over het mogelijke effect van de bezuiniging, is het van belang de daadwerkelijke effecten te monitoren. Pharos zal zich hier de komende maanden voor inspannen.

Daarbij wordt gekeken naar alle niveaus (instellingen, zorgprofessionals, zorgverzekeraars en patiënten) en wordt het volgende in kaart gebracht:

 • De maatregelen die zorgaanbieders treffen. Welke spelregels en afspraken hanteert men waar?
 • De impact van deze spelregels en afspraken op de kwaliteit, veiligheid en effectiviteit van de zorg.
 • Richtlijnen van organisaties van professionals en koepelorganisaties en hoe deze zich verhouden tot de spelregels die door zorgaanbieders worden opgesteld.
 • Invloed die de maatregel heeft op zorgprofessionals (afgezet tegen de richtlijnen waar zij mee werk(t)en).
 • Invloed die de maatregel heeft op patiënten/cliënten.

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van oplossingen zal Pharos samenwerken met KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) / LVG (Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn), Mikado, zorgaanbieders, koepelorganisaties, patiëntenorganisaties en migrantenorganisaties.

Klik hier voor het meldingsformulier.