tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Nederland Vertaalt

  • Geplaatst door TVCN |
  • 15-02-2012

Om meer aandacht te vestigen op het grote belang van goed vertalen organiseert het Prins Bernhard Cultuurfonds voor de tweede maal de landelijke manifestatie ‘Nederland Vertaalt’.

Nederland Vertaalt bestaat uit een vertaalwedstrijd in samenwerking met de Volkskrant, een vertaalprijsvraag voor scholieren en een vertaalmiddag met workshops en de uitreiking van de Martinus Nijhoff Prijs op zaterdag 25 februari 2012 in Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam.

Vertaalwedstrijd
De vertaalwedstrijd spitst zich toe op het vertalen uit vier talen naar het Nederlands: Engels, Duits, Spaans en de taal van de laureaat van de Martinus Nijhoff Prijs 2012: Italiaans. De opgaven betreffen songteksten en gedichten. Criteria voor een goede vertaling zijn betekenis (op woord- en zinsniveau), rijm, metrum, eventuele 'zingbaarheid' en inventiviteit.

De vijfde wedstrijdopgave betreft een 'klassiek' Nederlands gedicht, dat diende te worden vertaald in 'straattaal'. Straattaal is geen officiële, vastomlijnde taal, maar is een vrije mengvorm van Nederlands met woorden en uitdrukkingen uit verschillende talen. Er bestaan allerlei lokale varianten. De zogenaamde 'vrijheid' die uit het gebrek aan structuur en het vluchtige karakter van straattaal voortvloeit, doet een beroep op de creativiteit van de gebruiker - in deze wedstrijd dus op de vertaler.

Het was mogelijk om meer dan één tekst te vertalen, en ook om meerdere vertalingen van één tekst in te sturen.

Scholierenprijsvraag
Er zijn twee vertaalopdrachten voor de scholierenprijsvraag: een Engelse songtekst vertalen in het Nederlands en een 'klassiek' Nederlands gedicht vertalen in straattaal.

In de tweede opdracht is gekozen voor straattaal als doeltaal omdat meer en meer jongeren naast het 'officiële' Nederlands verschillende soorten 'tussentalen' gebruiken, vaak mengvormen van Nederlands, Surinaams, Turks en Marokkaans, met invloeden uit film en populaire cultuur, in allerlei lokale varianten. De zogenaamde 'vrijheid' die uit het gebrek aan structuur en het vluchtige karakter van straattaal voortvloeit, doet een beroep op de creativiteit van de gebruiker.

De prijswinnaars krijgen boeken- of cd-bonnen ter waarde van € 150 en een 'Cultuurverrassingspakket'. Bovendien worden de winnaars uitgenodigd voor 'Nederland Vertaalt' in Muziekgebouw aan 't IJ, op 25 februari 2012. De prijzen worden die dag feestelijk uitgereikt en de winnaars kunnen deelnemen aan de workshop 'Engelse songtekst' of 'straattaal'.

Meedoen is helaas niet meer mogelijk want de inzendtermijn voor de wedstrijden sloot op 31 december 2011. Kijk voor meer informatie op www.nederlandvertaalt.nl.