tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Vergoeding tolkdiensten voor asielzoekers en vrouwenopvang

  • Geplaatst door TVCN |
  • 1-02-2012

Na de afschaffing van de vergoeding voor tolkdiensten in de zorgsector, schijnt er nog wat verwarring te bestaan over tolk- en vertaaldiensten in de gezondheidszorg voor asielzoekers. De inzet van tolken voor asielzoekers blijft echter wel vergoed door de overheid.

De vergoeding van tolkdiensten voor asielzoekers valt onder de verantwoordelijkheid van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Ook is een uitzondering gemaakt voor vrouwenopvang.

Nederland ontvangt jaarlijks duizenden asielaanvragen. Al deze aanvragen worden individueel behandeld. Dat is niet altijd even makkelijk; veel asielzoekers spreken namelijk nog geen Nederlands. Voor deze groep mensen is het dus extra belangrijk dat zij kunnen communiceren middels een tolk. Niet alleen wanneer ze zorg nodig hebben, maar bij alles wat zij moeten doorlopen.

TVcN biedt hierbij uitkomst. Onze tolken zorgen ervoor dat de communicatie tussen asielzoeker en beoordelaar goed verloopt. Tijdens een gesprek op een door u gewenste locatie helpt de tolk beide gesprekspartners aan de antwoorden die ze nodig hebben om het aanvraagproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Als u voor een asielzoeker een tolkdienst aanvraagt, hebben wij het COA-zorgnummer nodig, ook wel het zorgpasnummer. Dit nummer staat op de zorgpas van de cliƫnt.

Verder is er ook een uitzondering gemaakt voor de inzet van tolk- en vertaaldiensten in de vrouwenopvang. Dit vanuit het oogpunt van bescherming van verblijfsgegevens. De inzet van tolk- en vertaaldiensten wordt daar financieel gecompenseerd via de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang.

Op verzoek van de vrouwenopvang heeft de Federatie Opvang een raamcontract afgesloten met TVcN. De leden vrouwenopvang van de Federatie Opvang kunnen onder gunstige voorwaarden een contract met ons afsluiten. Alle slachtoffers van huiselijk geweld, eergerelateerd geweld of mensenhandel die een Rvb-uitkering ontvangen van het COA zijn voor de ziektekosten verzekerd conform de RZA, Regeling Zorg Asielzoekers. Het gebruik van de tolk- en vertaaldiensten van TVcN is onderdeel van deze regeling, de kosten worden hieruit betaald. Mensen met een Rvb-uitkering ontvangen een zorgpas waar het COA-zorgnummer op staat. Indien dit nummer wordt opgegeven bij het inschakelen van TVcN, worden de geleverde diensten niet in rekening gebracht.