tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Zijn uw algemene voorwaarden up to date?

  • Geplaatst door TVCN |
  • 6-12-2012

Veel midden- en kleinbedrijven hanteren opvallend verouderde algemene voorwaarden. De helft van de bedrijven heeft de afgelopen vier jaar hun algemene voorwaarden niet aangepast.

Twee op de tien bedrijven hebben bovendien helemaal geen algemene voorwaarden, vooral de kleinere bedrijven tot 50 werknemers. Dit blijkt uit de DAS Bedrijvenbarometer 2012, een onderzoek dat is uitgevoerd onder 250 mkb-bedrijven.

e tien bedrijven met algemene voorwaarden hebben deze in de afgelopen twee jaar wel aangepast. Per saldo worden deze strikter gehanteerd dan twaalf maanden geleden. Dit heeft vooral te maken met het feit dat het betaalgedrag slechter geworden is. Uit het onderzoek blijkt dat vier op de tien bedrijven meer moeite moeten doen om hun rekeningen betaald te krijgen, 17 procent van de verstuurde rekeningen worden niet op tijd betaald. Volgens DAS is een betalingstermijn vaak niet duidelijk vastgelegd in de algemene voorwaarden.

Een ander gevolg van verouderde algemene voorwaarden is dat er meer klachten van klanten ontstaan. Meer dan de helft van de bedrijven hebben het afgelopen jaar klachten ontvangen, vooral bedrijven met 50 tot 200 werknemers. Het aantal klachten nam het afgelopen jaar over het geheel met 14 procent toe. De meeste klachten gingen over producten of diensten die niet voldeden. Overigens had bijna 40 procent van alle bedrijven het afgelopen jaar zelf ook klachten over leveranciers.

Onvolledige of ontbrekende algemene voorwaarden leidt in de praktijk vaak tot problemen en juridische geschillen en procedures. Daarom is het van belang dat bedrijven zorgen dat ze algemene voorwaarden hebben en deze ook up to date houden. Het biedt een betere bescherming en kan ongewenste geschillen en juridische procedures voorkomen!

Het volledige Bedrijvenbarometer 2012 verslag kunt u downloaden via de DAS website.

Onderneemt u internationaal, dan is het ook van belang dat uw algemene voorwaarden beschikbaar zijn in een andere taal. Minstens in het Engels, maar bij voorkeur in de taal van het land of de landen waar u producten of diensten levert. Wij zijn u graag van dienst met onze gekwalificeerde juridische vertalers in vrijwel elke denkbare taal! Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of vraag vrijblijvend een offerte aan.