tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Hoe denken Europeanen over taal en meertaligheid?

  • Geplaatst door TVCN |
  • 31-12-2012

Het taalbeleid van de Europese Unie moedigt Europese burgers aan meertalig te worden en minstens twee andere talen naast de eigen moedertaal te leren omdat het zoveel voordelen biedt. Maar hoe denken Europese burgers daar zelf eigenlijk over?

Volgens een Eurobarometer-enquête naar de houding van de EU-burgers tegenover meertaligheid en het leren van vreemde talen die halverwege dit jaar is gepubliceerd, vinden bijna negen van de tien EU-burgers het vermogen om vreemde talen te spreken zeer nuttig en meent 98 procent dat de beheersing van talen goed is voor de toekomst van hun kinderen. 94 procent van de Nederlandse respondenten zegt dat zij naast hun moedertaal ten minste één andere taal spreekt.

Een ander onderzoek over taalvaardigheden van de Europese Commissie wijst echter uit dat er tussen de ambities en de realiteit met betrekking tot praktische vaardigheden in vreemde talen een kloof bestaat. Zo blijkt uit tests bij schoolgaande tieners in veertien Europese landen dat slechts 42 procent vaardig is in een eerste taal en nog geen 25 procent in een tweede taal. 14 procent voor de eerste vreemde taal en 20 procent voor de tweede vreemde taal haalt zelfs niet het 'basisniveau'.

Tien jaar geleden tekenden de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-lidstaten het 'Verdrag van Barcelona', waarin afspraken staan om vanaf zeer jonge leeftijd ten minste twee vreemde talen in het basisonderwijs aan te bieden. Sindsdien zijn Europeanen zich wel bewust van de voordelen van meertaligheid. 72 procent is het met deze doelstelling eens en 77 procent meent zelfs dat het een politieke prioriteit zou moeten zijn. Bovendien gebruikt meer dan de helft van de Europeanen andere talen op het werk en denkt 45 procent dat ze in eigen land een betere baan kregen dankzij hun kennis van vreemde talen. Toch is het aantal Europeanen dat naar eigen zeggen kan communiceren in een andere taal met twee procent afgenomen tot 54 procent, en dit schijnt deels te maken te hebben met het feit dat Duits en Russisch niet langer verplichte vakken zijn op scholen in Midden- en Oost-Europese landen.

Het aantal leerlingen die vaardig zijn in een eerste vreemde taal varieert sterk van land tot land; van 82 procent in Malta en Zweden waar Engels de eerste vreemde taal is, tot 14 procent in Frankrijk waar Engels wordt geleerd en 9 procent in Engeland waar Frans wordt geleerd. Opvallend is wel dat sinds 2005 het internet een grote rol speelt bij de beheersing van vreemde talen. Het aantal Europeanen dat regelmatig vreemde talen gebruikt op internet, bijvoorbeeld op sociale netwerken, is gestegen van 26 tot 36 procent.

De Europese Commissie wil het leren van talen meer ondersteunen in het programma 'Erasmus voor iedereen'. Het leren van talen is één van de zes specifieke doelstellingen daarvan en de Commissie wil de financiering van taalcursussen voor wie in het buitenland wil studeren, een opleiding volgen of vrijwilligerswerk doen, verhogen.

Voor de speciale Eurobarometer-enquête over de Europeanen en hun talen werden in alle 27 lidstaten bijna 27.000 Europeanen geïnterviewd in hun moedertaal, waarbij de deelnemers uit uiteenlopende sociale en demografische groepen kwamen.

Het complete rapport over Europeanen en hun talen kan hier worden gedownload (Engels). Een Nederlandstalige samenvatting kunt u hier downloaden.