tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Radboud Universiteit ontvangt subsidie voor taal-hersenonderzoek

  • Geplaatst door TVCN |
  • 22-11-2012

De Radboud Universiteit Nijmegen ontvangt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een ‘Zwaartekrachtsubsidie’ van 27,6 miljoen euro voor taal-hersenonderzoek.

Volgens minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt met deze subsidie onderzoek gestimuleerd dat tot de wereldtop hoort of de potentie ervoor heeft. De Radboud Universiteit ziet de toekenning als een bevestiging van de reeds eerder ingezette koers om zich te richten op fundamenteel onderzoek van hoge kwaliteit.

Language in interaction

Menselijke taal is het krachtigste communicatiesysteem dat de evolutie tot nu toe heeft voortgebracht. Wereldwijd worden er meer dan zesduizend talen gesproken. Het is in al zijn verschijningsvormen de basis van ons sociale en culturele leven. Tegelijkertijd is taal diep verankerd in ons brein. Om deze unieke eigenschap ten volle te begrijpen, moet taal worden onderzocht van het niveau van genen en het brein tot het niveau van sociale interactie en linguïstische structuren. Het project 'Language interaction' brengt hersenonderzoekers en geesteswetenschappers samen. De balans/verhouding tussen universele taalkenmerken en individuele variatie en hoe cognitieve systemen als geheugen, actie en controle samenhangen met taal zal door hen worden onderzocht.

"We maken de oversteek tussen taal- en cognitieonderzoekers," zegt Peter Hagoort, hoogleraar psycholinguïstiek van de Radboud Universiteit. Hij is directeur van het Donders Institute for Brain Cognition and Behaviour en het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in samenwerking met het Nijmeegse Centre for Language Studies en het Institute for Language, Logic and Computation van de Universiteit van Amsterdam.

Hagoort: "We onderzoeken waarin mensen gelijk zijn, hoe ons brein geschikt is voor taal, en waarin we verschillen. Er zijn aanwijzingen dat er subtiele genetische verschillen zijn waardoor bepaalde groepen mensen bijvoorbeeld eerder een toontaal ontwikkelen dan een niet-toontaal. Tegelijk zijn er enorme individuele verschillen in hoe goed iemand een taal kan leren. Dat alles neemt niet weg dat alle leden van onze soort een brein hebben dat erop toegesneden is zonder expliciete instructie in de eerste paar jaar van het leven een taal te leren. Het basisthema van het universele talige brein en de vele variaties op dit thema staat centraal in ons consortium."

Zwaartekracht

Het programma Zwaartekracht is de opvolger van de 'Dieptestrategie onderzoeksscholen', waarvoor in 1998 de laatste toekenningen zijn gedaan. Met Zwaartekracht geven OCW en NWO nu een nieuwe impuls aan samenwerking op het hoogste wetenschappelijke niveau. De excellente consortia moeten leiden tot profilering van universitair toponderzoek en leveren daarmee ook bijdragen aan de topsectoren en de 'grand challenges' van het EU Kaderprogramma. In 2013 zal een tweede toekenningsronde voor Zwaartekracht plaatsvinden.

Meer informatie op de website van de Radboud Universiteit: