tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Campagne tegen Moderne Slavernij: Fair Work Pays!

  • Geplaatst door TVCN |
  • 19-11-2012

Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat moderne slavernij, buiten de seksindustrie, op grote schaal voorkomt. Het probleem speelt in veel (arbeids)sectoren, bijvoorbeeld in de land- en tuinbouw, logistiek en productie.

Wereldwijd worden drie op de duizend mensen slachtoffer van moderne slavernij, een combinatie van niet of nauwelijks betaald worden, slechte of zeer slechte arbeidsomstandigheden (bijvoorbeeld vies of gevaarlijk werk, extreem veel uren, weinig vrijheid) en volledig in de greep zijn van de baas (bijvoorbeeld paspoort afgepakt, bedreiging van familie, mishandeling). ManpowerGroup Nederland zet zich samen met FairWork in tegen deze moderne slavernij.

ManpowerGroup Nederland is in Nederland gestart met een campagne tegen moderne slavernij in samenwerking met FairWork. Deze campagne 'Fair Work Pays!' heeft als voornaamste doelen mensen bewust te maken van moderne slavernij, slachtoffers te helpen aan werk in Nederland of in het land van herkomst en het ontwerpen van een gedragscode voor organisaties op de arbeidsmarkt.

De samenwerking met FairWork past in de internationale maatschappelijke rol van ManpowerGroup. Al jarenlang werkt ManpowerGroup samen met partnerorganisaties als Polaris, Verite, End Human Trafficking Now! en de Global Business Coalition Against Human Trafficking (gBCAT) om het bedrijfsleven bewust te maken over mensenhandel en moderne slavernij.

In drie jaar:

  • wordt de bewustwording over moderne slavernij vergroot van 8,4 procent naar 25 procent;
  • onderschrijft 50 procent van de strategische opdrachtgevers van ManpowerGroup de nieuwe gedragscode eerlijk werk en goed werkgeverschap;
  • krijgen 300 slachtoffers van moderne slavernij een perspectief op eerlijk, duurzaam en gezond werk.

"Het inschakelen van de zakelijke gemeenschap is een belangrijke en cruciale stap om moderne slavernij te beëindigen", zegt David Arkless, President Global Corporate & Government Affairs en co-voorzitter van gBCAT. "Mensenhandel is een wereldwijd probleem dat alleen kan worden uitgeroeid door wereldwijde oplossingen. Zelfs in een ontwikkelde economie als Nederland is moderne slavernij een groot probleem met meer dan 21.000 slachtoffers. Daarom steun ik het partnerschap van ManpowerGroup Nederland met FairWork."

Jilko Andringa, Regional Managing Director Central EMEA en General Manager ManpowerGroup Netherlands: "Ik ben trots dat wij de krachten bundelen met FairWork en dat we de strijd aangaan tegen moderne slavernij. Het mooie van onze samenwerking is dat we direct iets kunnen doen. We maken ons netwerk bewust van het bestaan van moderne slavernij en willen zo de maatschappelijke discussie verder aanwakkeren en er aan bijdragen dat het eerder herkend wordt en er iets aan kan worden gedaan. Daar is de gedragscode een wezenlijk onderdeel van. Daarnaast helpen we slachtoffers met het zoeken naar een passende baan."

TVcN, onderdeel van ManpowerGroup Nederland, draagt zo ook een steentje bij. Zo werd het belang van een tolk en de tolkentelefoon op 29 oktober jl. besproken tijdens een uitzending van 'Schepper & Co, aan tafel' van de NCRV. Afgelopen week werd namelijk in de Eerste Kamer de nieuwe prostitutiewet besproken. De leeftijdsgrens van prostituees gaat omhoog, zij moeten zich laten registreren en zij krijgen een pasje. Men hoopt op deze manier drempels op te werpen tegen mensenhandel. Veel jonge allochtone vrouwen worden gedwongen de prostitutie in te gaan. De vrouwen worden met name in de arme Roma-dorpen van Bulgarije en Hongarije geronseld. Ze worden zwaar mishandeld, bedreigd door hun pooiers, spreken de Nederlandse taal niet en durven en kunnen geen kant op. Naast de hiervoor beschikbare hulpverlening is een persoonlijke tolkdienst en/of een telefonische tolkdienst via TVcN tolkentelefoon van groot belang voor deze kwetsbare jonge vrouwen. Zij kunnen dan geholpen en gered worden uit deze erbarmelijke situatie. De uitzending duurt 23 minuten. Over het belang van een tolk wordt bij ± 14:15 minuten gesproken en over de tolkentelefoon bij ± 16:35 minuten.

Meer informatie over FairWork en de campagne is te vinden op de website van ManpowerGroup Nederland.