tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

UMC Utrecht gaat tolken zelf betalen

  • Geplaatst door TVCN |
  • 19-01-2012

Omdat anderstaligen in Nederland het risico lopen geen goede zorg meer te krijgen omdat zij niet duidelijk kunnen maken wat er met hen aan de hand is sinds de vergoeding van de overheid voor tolk- en vertaaldiensten in de zorg is afgeschaft, heeft het UMC Utrecht besloten de tolk-/vertalerskosten uit eigen zak te betalen.

Zij zullen in 2012 gebruik blijven maken van de tolk- en vertaaldiensten van TVcN.

In een nieuwsbericht op de website van UMC Utrecht valt te lezen dat zij om en nabij honderdduizend euro per jaar spenderen aan tolken en vertalers. Samen werken zij per jaar een kleine duizend uur om zorgverleners en patiënten voor elkaar verstaanbaar te maken. Hierbij gaat het niet enkel om Turks, Pools of Marokkaans, maar ook om talen waarvan de gemiddelde Nederlander het bestaan niet eens weet, zoals Oromo, Tigrinia of Karen. In totaal gaat het om 57 verschillende talen!

Jolanda van Luipen, staflid Raad van Bestuur en belast met het onderwerp tolk- en vertaaldiensten, ziet de maatregel als een koude bezuiniging: "Het is een illusie te denken dat buitenlandse patiënten zo goed Nederlands leren dat ze begrijpen wat een arts zegt. Dat is voor ons vaak al moeilijk. Voor een professionele tolk heeft deze groep meestal geen geld. En een bekende meenemen stelt artsen voor het probleem dat ze niet kunnen inschatten of de patiënt alles aan die persoon vertelt en andersom. Wij willen dat patiënten in overleg met hun arts de beste en vooral ook veilige zorg krijgen. Maar dat lukt op deze manier niet. Het UMC Utrecht neemt daarom zijn verantwoordelijkheid en betaalt de tolk- en vertaaldiensten zelf."

UMC Utrecht haalt voor 2012 daarom honderdduizend euro uit een reservepotje. In de tussentijd wordt gekeken of het bijvoorbeeld mogelijk is om tolken telefonisch in te schakelen in plaats van ze naar het UMC te laten komen. Als het aan Van Luipen ligt, blijft het UMC Utrecht ook na 2012 de tolk-/vertalerskosten zelf betalen: "Wanneer artsen constateren dat een patiënt hen niet begrijpt moeten ze te allen tijde een tolk kunnen benaderen. Misschien moeten ze dat zelfs nog vaker doen dan nu gebeurt."

Overigens gaan ook het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Erasmus MC in Rotterdam de tolk- en vertaaldiensten zelf betalen en blijven deze diensten in 2012 afnemen van TVcN.