tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Winkeliers hebben geen vertaalplicht bij winkelverboden

  • Geplaatst door TVCN |
  • 6-12-2011

Detailhandel Nederland verwacht een nieuw dieptepunt in de strijd tegen winkelcriminaliteit omdat voor het eerst de mijlpaal van 10.000 winkelverboden in één jaar bereikt wordt, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar toen een kleine 9.000 winkelverboden werden uitgeschreven.

Winkeliers krijgen te maken met het feit dat dieven of overlastgevers zich aan het winkelverbod willen onttrekken door te stellen dat ze de Nederlandse taal niet beheersen en daardoor niet weten dat ze zich er aan dienen te houden. Dit zou een oorzaak zijn van de stijging van winkelverboden.

Volgens Sander van Golberdinge, secretaris Winkelcriminaliteit - Detailhandel Nederland hoorde een winkelier van een wijkagent dat hij de crimineel in zijn eigen taal moest informeren over het verbod. Ook een recent vonnis lijkt te suggereren dat de winkelier enige vertaalplicht heeft. Winkeliers krijgen regelmatig van politie en justitie te horen dat zij het winkelverbod moeten vertalen in de moedertaal van de crimineel. Detailhandel Nederland vindt dit waanzin en stelt dat de dader een eigen verantwoordelijkheid heeft om aan de hand van de papieren die bij een winkelverbod uitgereikt worden, na te gaan wat hij moet doen of laten. "Van een winkelier kan niet verlangd worden dat hij het verbod vertaalt in misschien wel honderden talen waaronder het Swahili," aldus Van Golberdinge.

Door deze berichtgevingen ontstond een Tweede Kamer debat met staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid. Tijdens het mondelinge vragenuurtje heeft Teeven toegezegd dat een vertaalplicht voor winkeliers niet de bedoeling kan zijn. Een winkelverbod in de Nederlandse taal moet genoeg zijn is de conclusie. Detailhandel Nederland geeft aan blij te zijn met deze steun. Van Golberdinge: "Winkeliers kunnen hun woordenboeken gelukkig thuis laten."

Hoewel de winkeliers dus geen vertaalplicht hebben, moet de winkelier volgens het OM wel aan een dief uitleggen dat hij niet meer welkom is. Wij vragen ons af hoe dat dan moet gebeuren aangezien de dieven stellen geen Nederlands te begrijpen. Dan toch maar een TVcN tolk inhuren?

Bronnen: De Telegraaf, LevensmiddelenKrant