tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Wie vertolkt de mening van de patiënt?

  • Geplaatst door TVCN |
  • 27-12-2011

Journalist en psycholoog Rob Faltin vraagt zich in een opiniestuk op VK.nl af wie de mening van de patiënt vertolkt over de bezuiniging op tolken in de gezondheidszorg. Het stuk impliceert in het begin dat anderstaligen helemaal geen officiële tolk willen wanneer ze een arts bezoeken en liever een familielid meenemen.

Althans, deze stelling is gebaseerd op de wens van één Turkse man. Of Faltin meerdere anderstaligen in Nederland naar hun mening heeft gevraagd is in eerste instantie niet duidelijk. Wel heeft hij enkele huisartsen in Amsterdam West gesproken en daar blijkt nagenoeg geen gebruik gemaakt te worden van beëdigde tolken.

"Patiënten die het Nederlands onvoldoende beheersen nemen zelf iemand mee om te tolken. Voor bepaalde onderwerpen is het niet optimaal, maar het is niet anders. Een officiële tolk inschakelen is praktisch niet haalbaar, omdat het om consulten van tien minuten gaat", zegt huisarts in opleiding Jeroen van der Bruggen in het stuk. Van der Bruggen vindt de bezuinigingsmaatregel 'jammer maar begrijpelijk' en verwacht verder geen problemen in de huisartsenzorg maar mogelijk wel in het ziekenhuis. Toch geeft hij wel aan dat het voor bepaalde onderwerpen niet optimaal is en dat is ook zo. Zo hebben bijvoorbeeld veel mensen die in de GGZ terecht komen wel baat bij een neutrale tolk. Vaak schamen zij zich omdat ze een psychisch probleem hebben en durven dan met een informele tolk niet alles te vertellen. In het laatste deel van het stuk geeft Faltin, die zelf psycholoog is, dit ook min of meer aan. "Wat geestelijke gezondheidszorg betreft, is het niet ondenkbaar dat het zelf verantwoordelijkheid nemen voor het regelen van een tolk soms positief uit kan werken. Al dan niet met begeleiding van een hulpverlener of van een vrijwilliger, kan een dergelijke eerste behandelstap patiënten op weg naar psychisch herstel leiden", aldus Faltin.

Dat volgens huisarts Van der Bruggen het inschakelen van een professionele tolk praktisch niet haalbaar is, zijn wij het overigens niet mee eens. We willen ons echt niet op de borst kloppen, maar het mag toch gezegd dat je via ons echt binnen slechts seconden al een tolk aan de telefoon hebt. Dus al is het consult maar 10 minuten, van tijdsverlies kan amper gesproken worden. Verder wordt in het stuk geïmpliceerd dat vooral wij last zouden hebben van de bezuinigingsmaatregel omdat wij altijd de aanbesteding hebben gehad. We ontkennen ook absoluut niet dat het voor ons jammer is, maar we willen wel benadrukken dat het ons niet enkel om omzet te doen is. Wij zijn oprecht bezorgd over het verloop van de zorg wanneer mensen geen gebruik (kunnen) maken van een professionele tolk. Want als blijkt dat behandelaar en patiënt elkaar toch niet altijd goed begrijpen, zal de patiënt uiteindelijk meer consulten nodig hebben voordat vastgesteld is wat er scheelt. Dit is niet goed voor de gezondheid van de patiënt en bovendien zal het leiden naar enkel maar meer zorgkosten! Dus waar blijft de besparing dan uiteindelijk?

Hoewel er beweringen zijn dat behandeling met beëdigde tolken minder effectief zou zijn, geeft ook Faltin overigens aan dat hierover geen bewijs voorhanden is. Net zo min als bewijs dat behandeling met informele tolken sneller zou gaan. Volgens Faltin zou een enquête onder patiënten die geen Nederlands spreken daarom verheldering kunnen geven over hun voorkeuren. Misschien zou dat inderdaad eens moeten gebeuren. Maar wanneer bij zo'n enquête wordt aangegeven dat de patiënt zelf voor een tolk moet betalen per 1 januari, weten wij bij voorbaat de uitkomst al. Dus wat is wijsheid? We zullen het zien!