tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Student-tolkenproject in de zorg maakt kans op communicatieprijs

  • Geplaatst door TVCN |
  • 15-12-2011

Medisch Contact reikt op 24 januari 2012 voor de vierde keer de Communicatieprijs uit. Deze tweejaarlijkse prijs is geïnitieerd door de Stichting Voorlichting Patiënten (SVP). De prijs is bedoeld voor personen of teams die de communicatie tussen arts en patiënt aantoonbaar en navolgbaar hebben verbeterd.

Eén van de drie finale kanshebbers is het project ‘Elkaar begrijpen dankzij de student-tolk’. Gezien het feit dat de subsidie voor tolken in de gezondheidszorg per 1 januari 2012 door de overheid wordt afgeschaft, kunnen wij dit project louter toejuichen! Het project onderstreept enkel maar meer hoe belangrijk het is dat arts en patiënt elkaar begrijpen en dat professionele tolken de voorkeur genieten boven informele tolken.

Elkaar begrijpen dankzij de student-tolk
Het project is opgezet door geneeskundestudenten Faiz Karim en Mahdi Salih. Beiden gingen wel eens op verzoek van familieleden en kennissen mee naar een arts om te vertalen. Zij vonden dit echter niet prettig omdat ze vertrouwelijke informatie moesten uitwisselen terwijl ze een persoonlijke relatie hadden met de patiënt in kwestie. Zo ontstond het idee om geneeskundestudenten in te zetten als tolk. De pilot werd gestart in het Rotterdamse Sophia Kinderziekenhuis en met succes. De Rotterdamse geneeskundefaculteit kent een groot aantal tweetalige studenten. Na een training in tolktechnieken bieden nu zo'n 35 tot 40 student-tolken meer dan twintig talen aan.

Kinderneuroloog Marie-Claire de Wit was zo enthousiast over dit initiatief dat zij het project inzond voor de Communicatieprijs, overigens zonder medeweten van Karim en Salih. De Wit: "Het scheelt enorm dat de student-tolk lijfelijk aanwezig is, de taal spreekt, vooral ook de cultuur kent, én bekend is met medische terminologie. Dit voorkomt misverstanden die aanzienlijke consequenties kunnen hebben … Er kan bijvoorbeeld makkelijk een misverstand ontstaan als 'beademing' wordt vertaald als 'zuurstof'."

Faiz Karim: "Het is waardevol om bij te dragen aan de zorg. Hoewel zij een vergoeding krijgen voor hun tolkwerkzaamheden, ken ik geen student die het daarvoor doet. Ze doen dit vooral uit medemenselijkheid, om de communicatie te bevorderen en de zorg te verbeteren."

Internisten van het Erasmus Medisch Centrum kunnen inmiddels ook een student-tolk inzetten. Men streeft ernaar om elke zorgverlener in het Erasmus MC toegang te geven tot deze service.

Vindt u dat dit project de communicatieprijs moet winnen? U kunt uw stem uitbrengen via de website van Medisch Contact.