tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Poging bezuinigingen tolken af te wenden zonder resultaat

  • Geplaatst door TVCN |
  • 30-11-2011

Ook Mikado Kenniscentrum Interculturele Zorg besteedt op hun website aandacht aan het afschaffen van de vergoeding van tolken in de zorg:

Vrijwel de gehele zorgsector is fel tegen het plan van Minister Schippers om de vergoeding voor tolken in de zorg stop te zetten. Het Platform Tolk- en Vertaaldiensten stuurde eind oktober opnieuw een brief aan de Tweede Kamerfracties, in een laatste poging de geplande bezuinigingen af te wenden. De minister noch Tweede Kamerfracties reageerden. Onlangs was de VWS begrotingsbehandeling, waarin het budget voor tolken niet meer ter sprake kwam. De KNMG heeft inmiddels een nieuw standpunt ingenomen, omdat artsen nu klem zitten tussen de wet en de praktijk.

In de brief van het platform Tolk- en vertaaldiensten klinkt de stem van vele zorgorganisaties, en beroepsverenigingen van huisartsen, medisch specialisten, verloskundigen, verzorgenden en verplegenden, ouderenorganisaties, GGZ en GGD. In de brief, ondertekend door Leo Kliphuis directeur van de Landelijke Vereniging georganiseerde eerste lijn en woordvoerder van de zorgsector, wordt uitgebreid stil gestaan bij de feiten, de beweegredenen van de minister en de tegenargumenten van de zorgorganisaties.
Lees hier het hele artikel.

Het beraad waaraan door Mikado wordt gerefereerd is georganiseerd door TVcN. Samen met een aantal koepelorganisaties en grote afnemers van TVcN zijn we een aantal malen bij elkaar gekomen om over het stopzetten van de vergoeding van tolk- en vertaaldiensten te discussiƫren. Als gevolg van deze discussies is een brief naar de Minister gestuurd.

De brief kunt u hier lezen.