tvcn Tolk - en Vertaalcentrum Nederland

Vragen of tolk reserveren?

Bel: 088 255 52 22

Het belang van tolken in de gezondheidszorg

  • Geplaatst door TVCN |
  • 29-11-2011

Per 1 januari 2012 worden de vergoedingen voor tolk- en vertaaldiensten in de gezondheidszorg helaas uit bezuinigingsoverwegingen stopgezet door het Ministerie van VWS. Een slechte zaak vinden wij want juist in de gezondheidszorg is het zo belangrijk dat zorgverlener en patiënt elkaar goed begrijpen en duidelijk met elkaar kunnen communiceren.

In een brief aan de Tweede Kamer stelt minister Schippers echter dat cliënten (of hun vertegenwoordigers) zelf verantwoordelijk zijn voor de beheersing van de Nederlandse taal. Een vergoeding voor tolken of vertalingen vanuit de overheid past daar volgens Schippers niet bij. De minister vindt dat een patiënt zelf iemand kan meenemen die als tolk kan fungeren, desnoods een professionele tolk. De vraag is echter of mensen in Nederland met een taalbarrière dit laatste gaan doen. Weten ze waar ze moeten aankloppen voor een professionele tolk en willen of kunnen ze het überhaupt wel zelf betalen? De kans is groot dat ze vaker gaan terugvallen op familieleden, vrienden, buren of kennissen met als gevolg dat de 'informele tolk' mogelijk niet de juiste informatie doorgeeft aan de patiënt of dat hij of zij zich met de inhoud van het gesprek gaat bemoeien in plaats van zich te gedragen als tolk en niet meer dan dat.

In het boekje Good Practice 16: "Als je niet begrijpt wat ik bedoel" van kenniscentrum interculturele zorg Mikado, wordt een goed voorbeeld gegeven waarom men beter geen informele tolk kan meenemen. Een dame uit Kazachstan heeft haar kinderen nodig om voor haar te tolken als ze naar de dokter moet, ze spreekt maar een klein beetje Nederlands. Ze vertelt: "Mijn kinderen gaan mee omdat het moet. Ze vertalen zodat ze er snel vanaf zijn. Ik hoor gewoon dat ze niet alles vertalen. Bijvoorbeeld wanneer ik gefrustreerd ben en ik wil weten waarom een persoon op een bepaalde manier heeft gehandeld … Mijn kinderen vertalen dat niet. Ze willen die mensen niet beledigen."

Het kan voorkomen dat de zorgverlener dus niet volledige informatie krijgt over de patiënt (omdat de informele tolk het niet wil of kan vertalen) en dat zou invloed kunnen hebben op de diagnose en behandeling. Daarom is het zo belangrijk om met professionele tolken te werken in de gezondheidszorg. Minister Schippers meldt in de brief aan de Tweede Kamer dat wanneer een zorgverlener er onvoldoende vertrouwen in heeft dat patiënt/cliënt en zorgverlener elkaar begrijpen, de zorgverlener - in overeenstemming met de patiënt/cliënt - zelf ertoe kan overgaan een tolk of vertaler in te zetten. De meeste zorgverleners zijn het er ook wel over eens dat er beter een professionele tolk ingezet kan worden, maar vaak vinden ze het zo'n 'gedoe'. Gesprekken met informele tolken lijken sneller te gaan en verlopen vaak op het oog effectief. Een gesprek met een professionele tolk lijkt langer te duren. Toch valt dit in werkelijkheid mee. Vaak komt een patiënt daarna minder vaak op consult omdat de klacht helder is. En zo'n gedoe is het sowieso niet want met slechts één telefoontje naar TVcN heeft de zorgverlener binnen enkele seconden een tolk in elke gewenste taal aan de telefoon. Hieronder ziet u een grafiek die aantoont wat de gemiddelde responstijd in seconden bij ons is voordat u een tolk aan de lijn hebt. U ziet, in minder dan een minuut is het geregeld!

Responstijd