Corona update (23 maart 2020):
Tolk nodig? Een conference call of video is dé oplossing

Op dit moment werken we allemaal thuis om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Toch zijn er gesprekken die door moeten gaan waarbij een tolk nodig is. Had je al gedacht aan een conference call met tolk? Of een videotolk? Tijdens het gesprek hoef je dan niet op dezelfde locatie te zijn als jouw relatie of cliënt en heb je wel het gemak van een tolk.

Conference call met tolk aanvragen:

 1. Bel 088 255 52 22 of online met deze link.
 2. Er wordt gevraagd naar de gewenste taal.
 3. De verbinding met de tolk wordt gemaakt.
 4. Een instructiebandje wordt gestart.
 5. De verbinding met de cliënt/relatie en de andere gesprekspartners wordt gemaakt.
 6. Let op: wanneer je niet gelijk verbinding kan maken met een van de gesprekspartners toets dan *0# om het opnieuw te proberen, verbreek de verbinding niet.

Download gratis het handige overzicht!

Een conference call is mogelijk met maximaal 5 personen: jij, de cliënt/relatie, de tolk en maximaal 3 andere gesprekspartners. Bij een schaarse taal, kan je beter de conference call met tolk vooraf reserveren. In 80% van alle 200 talen heb je direct een tolk aan de lijn.

Videotolk aanvragen:

 1. Bel 088 255 52 22.
 2. Geef aan dat je geïnteresseerd bent in een videotolk.
 3. Geef aan welk videoplatform je wilt gebruiken.
 4. Wij denken met je mee over de juiste (technische) oplossing, we ondersteunen de meeste videoplatforms.*
 5. Ons doel is om binnen 24 uur een tolk voor jouw videodienst te hebben!

TVcN blijft 24/7 voor jou beschikbaar. Tolk direct spreken of reserveren? Bel 088 255 52 22 of vraag online aan met deze link.

*Het is belangrijk dat het videoplatform de mogelijkheid biedt om voorafgaand aan het gesprek een deelname link te delen met de tolk.

Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22
Thuiswerken door corona?
Tolk nodig?
Een conference call is de oplossing.

Grote kwaliteitsverbetering inzet van tolkdiensten binnen de overheid

Met deze e-mail informeert TVcN je, namens Bureau Wbtv, over de komende veranderingen van het Register beëdigde tolken en vertalers (hierna: het Rbtv). In dit bericht lees je wat er verandert, hoe Bureau Wbtv met deze wijzigingen omgaat en wat dit voor jou betekent.

Aanleiding

In het RBTV staan niet genoeg tolken ingeschreven om aan de vraag vanuit overheidsorganisaties te voldoen. De afgelopen tijd is er gekeken naar de inschrijfvoorwaarden van het Rbtv, zodat deze beter passen bij de vraag van organisaties die met tolken werken. Veel organisaties vragen om tolken op C1-niveau, het taalvaardigheidsniveau van de huidige registertolken. Daarnaast zijn er organisaties die nu nog geen gebruik maken van het Rbtv. Voor deze gesprekken zijn tolken met taalvaardigheid B2 voldoende. Bureau Wbtv werkt nu toe naar een situatie waarin B2-niveau als minimumniveau wordt gehanteerd. Om deze wijzigingen door te voeren is het nodig dat de algemene maatregel van bestuur, het Besluit beëdigde tolken en vertalers, wordt aangepast.

Wat verandert er?

1. In het vernieuwde Rbtv worden ook tolken ingeschreven die de talen waarin zij tolken op B2-niveau van het Europees Referentiekader voor de talen (hierna: het ERK) beheersen.
2. Werkervaring blijft relevant voor het aantonen van de wettelijke competenties, maar is geen aparte inschrijfvoorwaarde.
3. Op het gebied van tolkvaardigheid en –houding ligt de nadruk op de toets waarmee je aantoont dat het eindniveau is behaald. De duur van de scholing wordt niet meer voorgeschreven.

Wat betekent dit voor jou?

Jouw registratie verandert niet

 • In de nieuwe situatie hanteert het Bureau Wbtv B2-niveau als minimum voor inschrijving in het Rbtv.
 • De registratie van de tolken die al in het Rbtv staan (op C1-niveau) wijzigt niet.
 • Nieuwe inschrijvingen worden op B2- óf C1-niveau geregistreerd.
 • In het register is een duidelijk onderscheid tussen C1- en B2-tolken.

Je houdt voorrang bij opdrachten

 • In artikel 28 van de Wbtv staat dat afnemers en diensten verplicht zijn om in straf- en vreemdelingenzaken tolken en vertalers uit het Rbtv in te zetten.
 • Voor deze afnemers geldt dat zij tolken moeten afnemen met taalvaardigheidsniveau C1. Pas als er geen C1-tolk beschikbaar is, mag de afnemer een tolk op B2-niveau inzetten.
 • Een aantal andere overheidsorganisaties verbindt zich ook aan het gebruik van het Rbtv. Zij mogen wel steeds de afweging maken of zij een C1- of B2-tolk inzetten.

Samengevat

• Binnenkort worden ook tolken op B2-niveau ingeschreven in het Rbtv.
• Jouw registratie verandert niet.
• Het wordt duidelijk dat je op C1-niveau bent ingeschreven.
• Je hebt nog steeds voorrang bij tolkopdrachten voor afnameplichtige opdrachtgevers.
• De nieuwe situatie versterkt de positie van Rbtv-tolken.
• Het biedt ruimte voor tolken op B2-niveau en een betere aansluiting in de praktijk.

Meer informatie

De komende tijd informeert Bureau Wbtv je over de ontwikkelingen van het vernieuwde Rbtv. Hou hun website www.bureauwbtv.nl en nieuwsbrieven in de gaten voor het laatste nieuws.
Heb je nog vragen? Neem dan contact op via telefoonnummer 088 – 787 19 20 of stuur een e-mail naar infowbtv@rvr.org.