Corona update (23 maart 2020):
Tolk nodig? Een conference call of video is dé oplossing

Op dit moment werken we allemaal thuis om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Toch zijn er gesprekken die door moeten gaan waarbij een tolk nodig is. Had je al gedacht aan een conference call met tolk? Of een videotolk? Tijdens het gesprek hoef je dan niet op dezelfde locatie te zijn als jouw relatie of cliënt en heb je wel het gemak van een tolk.

Conference call met tolk aanvragen:

 1. Bel 088 255 52 22 of online met deze link.
 2. Er wordt gevraagd naar de gewenste taal.
 3. De verbinding met de tolk wordt gemaakt.
 4. Een instructiebandje wordt gestart.
 5. De verbinding met de cliënt/relatie en de andere gesprekspartners wordt gemaakt.
 6. Let op: wanneer je niet gelijk verbinding kan maken met een van de gesprekspartners toets dan *0# om het opnieuw te proberen, verbreek de verbinding niet.

Download gratis het handige overzicht!

Een conference call is mogelijk met maximaal 5 personen: jij, de cliënt/relatie, de tolk en maximaal 3 andere gesprekspartners. Bij een schaarse taal, kan je beter de conference call met tolk vooraf reserveren. In 80% van alle 200 talen heb je direct een tolk aan de lijn.

Videotolk aanvragen:

 1. Bel 088 255 52 22.
 2. Geef aan dat je geïnteresseerd bent in een videotolk.
 3. Geef aan welk videoplatform je wilt gebruiken.
 4. Wij denken met je mee over de juiste (technische) oplossing, we ondersteunen de meeste videoplatforms.*
 5. Ons doel is om binnen 24 uur een tolk voor jouw videodienst te hebben!

TVcN blijft 24/7 voor jou beschikbaar. Tolk direct spreken of reserveren? Bel 088 255 52 22 of vraag online aan met deze link.

*Het is belangrijk dat het videoplatform de mogelijkheid biedt om voorafgaand aan het gesprek een deelname link te delen met de tolk.

Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22
Thuiswerken door corona?
Tolk nodig?
Een conference call is de oplossing.

Gratis quick scan voor B2-taalniveau


Het Rbtv voorziet onvoldoende in de vraag naar tolken vanuit overheidsorganisaties. Daarom worden tolken van buiten het Rbtv ingezet.

De afgelopen tijd is er gekeken naar de inschrijfvoorwaarden van het Rbtv. Voor deze organisaties zijn wij op zoek naar tolken op C1-taalniveau, het taalvaardigheidsniveau van de huidige registertolken. Ook zijn er organisaties die niet uit het Rbtv putten. Voor deze tolken is taalvaardigheid B2 in sommige gesprekken voldoende.

Bureau Wbtv  werkt nu naar de situatie waarin B2-taalniveau als minimumniveau wordt gehanteerd in het Rbtv. Om deze wijzigingen uit te voeren is het noodzakelijk dat de algemene maatregel van bestuur, het Besluit beëdigde tolken en vertalers, wordt aangepast.

Niet ingeschreven in het Rbtv?

Voor alle tolken die nog niet zijn ingeschreven in het Rbtv is het handig om zo snel mogelijk een gratis quick scan voor B2-taalniveau aan te vragen bij het Bureau Wbtv. Je krijgt dan een inschatting over de kans op inschrijving voor (ten minste) B2-taalniveau in het vernieuwde Rbtv. Hoe het verder werkt en waarom het belangrijk is voor jou, lees je hieronder.

Voordelen van inschrijving op B2-taalniveau

 • Je bent beëdigd tolk en onderscheid je van collega’s die niet in het Rbtv zijn ingeschreven;
 • Je bent makkelijk vindbaar en benaderbaar voor opdrachtgevers;
 • Je krijgt voorrang bij tolkopdrachten voor de overheid;
 • Je hebt meer kans op werk; steeds meer opdrachtgevers raadplegen het Rbtv.

Hoe vraag je een quick scan aan?

Stap 1: Voor het aanvragen van een quick scan moet je het speciaal ontwikkelde formulier van de Bureau Wbtv website gebruiken. Kijk naar de uitgebreide werkinstructies op www.bureauwbtv.nl.

Stap 2: Toon aan dat je aan de volgende punten voldoet. Meesturen bij de aanvraag!

 • de brontaal op B2-taalniveau van het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK) beheerst;
 • de doeltaal op B2-taalniveau van het ERK beheerst, en
 • succesvol een toets tolkvaardigheid en -attitude hebt afgerond.

Stap 3: Stuur je aanvraag naar quickscanwbtv@rvr.org.

Let op! Stuur geen Verklaring Omtrent het Gedrag met je aanvraag voor een quick scan. Dat moet pas als je een officieel verzoek tot inschrijving vraagt.

Uitkomsten quick scan

Er zijn twee uitkomsten:

 1. Gefeliciteerd. Je voldoet aan de nieuwe voorwaarden. Per e-mail krijg je het advies voor het sturen van een verzoek tot inschrijving bij Bureau Wbtv.
 2. Jammer. Je voldoet (nog) niet aan alle voorwaarden. Je krijgt per e-mail een advies op maat. Bijvoorbeeld dat je een taaltoets Nederlands op B2-taalniveau kunt doen.

Let op! Je krijgt een advies op basis van de stukken die jij met je aanvraag voor de quick scan meestuurt. Bureau Wbtv vraagt geen aanvullende of ontbrekende stukken op. Stuur dus alles in één keer mee. Bureau Wbtv reageert binnen 8 weken per e-mail op je aanvraag voor een quick scan.

Hoe nu verder?

Pas als het aangepaste Besluit beëdigde tolken en vertalers van kracht is, kan je een officieel verzoek voor inschrijving in het Rbtv vragen, via ‘Mijn Wbtv’. Je moet dan de uitkomst van de quick scan en de onderbouwing uploaden.

Wanneer het Besluit beëdigde tolken en vertalers van kracht gaat is nog niet bekend. Door nu al de quick scans uit te voeren zorgt het Wbtv voor een soepele overgang naar de nieuwe situatie.

Meer informatie

De komende tijd informeert Bureau Wbtv je over de ontwikkelingen van het vernieuwde Rbtv. Hou hun website www.bureauwbtv.nl en nieuwsbrieven in de gaten voor het laatste nieuws.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op via telefoonnummer 088 – 787 19 20 of stuur een e-mail naar infowbtv@rvr.org.