Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22

Tolk Roemeens

Tolk Roemeens nodig?

Het Roemeens is een Romaanse taal die gesproken wordt in Roemenië, Moldavië en Vojvodina. Het Roemeens is de belangrijkste vertegenwoordiger van het Balkanromaans, dat verder de talen van verschillende groepen Vlachen op de Balkan omvat. Deze worden echter ook als dialecten van het Roemeens beschouwd. Ongeveer 25 miljoen mensen hebben het Roemeens als moedertaal. H

Onze tolken Roemeens in combinatie met een andere taal:

  • Roemeens – Engels
  • Roemeens – Nederlands
  • Roemeens – Frans

Tolkdiensten Roemeens

Een tolk Roemeens is is niet alleen 24/7 telefonisch beschikbaar, bij TVcN kun je ook voor andere tolkdiensten Roemeens terecht:

Waar wordt Roemeens gesproken?

In Roemenië zelf spreken ruim 17 miljoen mensen (90,6%) de Roemeense taal. Moldavië, een van oudsher door Roemenen bevolkt gebied dat tot 1991 onderdeel van de Sovjet-Unie was, heeft 2,5 miljoen Roemeenssprekenden. Zelf geven 2 miljoen hiervan aan dat zij Moldavisch spreken, hoewel dit taalkundig op hetzelfde neerkomt. Door russificatie is het aantal Roemeenstaligen er dalend. In het deel van Oekraïne dat vroeger bij Moldavië hoorde, vindt men 0,4 miljoen Roemeenstaligen

Tamelijk grote Roemeenstalige gemeenschappen vindt men verder in Servië (300.000), Bulgarije (100.000) en Macedonië (10.000). Roemeense dialecten of Balkanromaanse talen vindt men in Bulgarije (200.000 Aroemeens), Griekenland (300.000 Aroemeens en Megleno-Roemeens) en in Kroatië (10.000 Istro-Roemeens). Hongarije heeft 10.000 Roemeenssprekenden in de grensregio en zo’n 100.000 in het zuiden van het land. In veel van deze landen wordt het Roemeens vaak niet als officiële taal erkend en of zijn de statistieken vervormd.

Waarom TVcN?

Waarom kiezen voor een tolk Roemeens van TVcN?

  • Ruim 40 jaar ervaring in tolkdiensten
  • Telefonische tolk binnen enkele seconden geregeld. 24 uur per dag, 7 dagen per week
  • Altijd gekwalificeerde tolken, doorgaans moedertaalsprekers of anders hoog opgeleid in de tweede taal
  • Onze tolken zijn ingeschreven in het register voor beëdigde tolken en vertalers (Rbtv)
  • Onze tolken houden zich altijd aan de gedragscode voor tolken en vertalers
  • Onze tolken helpen niet alleen bij taalbarrières, maar ook bij cultuurverschillen

Vertaling Roemeens

Tolken en vertalen zijn niet hetzelfde. Tolken gaat om gesproken vertalingen en vertalen om schriftelijke vertalingen. Ben je niet op zoek naar een tolk maar naar een schriftelijke vertaling Nederlands-Roemeens of Roemeens-Nederlands? Dan verwijzen we je graag door naar onze partner Presence.

Vragen?
stel ze aan Eva

+31 (0)88 255 52 22 Whatsapp Mail

Heb je een vraag of wil je een offerte opvragen?