Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22

Tolk Hongaars

Tolk Hongaars nodig?

Het Hongaars is de grootste van de Finoegrische talen. Binnen de Fins-Oegrische talen vertegenwoordigt het Hongaars, samen met het Wogoels en het Ostjaaks, de Oegrische tak. Geen enkele andere Finoegrische taal lijkt zoveel op het Hongaars dat er sprake zou kunnen zijn van onderlinge verstaanbaarheid. Verwante talen als het Fins en het Estisch zijn voor een Hongaar even onbegrijpelijk als voor iemand die alleen het Nederlands beheerst.

Onze tolken Hongaars in combinatie met een andere taal:

  • Hongaars – Engels
  • Hongaars- Nederlands
  • Hongaars – Frans

Tolkdiensten Hongaars

Een tolk Hongaars is is niet alleen 24/7 telefonisch beschikbaar, bij TVcN kun je ook voor andere tolkdiensten Hongaars terecht:

Waar wordt Hongaars gesproken?

Het Hongaars is de officiële taal van Hongarije en daarnaast de taal van de Hongaarse minderheden in de omringende landen. De taal heeft nu in totaal ongeveer 14,5 miljoen sprekers, waarvan 9,9 miljoen in Hongarije. Het is daarmee de op één (het Turks) na grootste taal in Europa die niet tot de Indo-Europese talen behoort.

Waarom TVcN?

Waarom kiezen voor een tolk Hongaars van TVcN?

  • Ruim 40 jaar ervaring in tolkdiensten
  • Telefonische tolk binnen enkele seconden geregeld. 24 uur per dag, 7 dagen per week
  • Altijd gekwalificeerde tolken, doorgaans moedertaalsprekers of anders hoog opgeleid in de tweede taal
  • Onze tolken zijn ingeschreven in het register voor beëdigde tolken en vertalers (Rbtv)
  • Onze tolken houden zich altijd aan de gedragscode voor tolken en vertalers
  • Onze tolken helpen niet alleen bij taalbarrières, maar ook bij cultuurverschillen

Vertaling Hongaars

Tolken en vertalen zijn niet hetzelfde. Tolken gaat om gesproken vertalingen en vertalen om schriftelijke vertalingen. Ben je niet op zoek naar een tolk maar naar een schriftelijke vertaling Nederlands-Hongaars of Hongaars -Nederlands? Dan verwijzen we je graag door naar onze partner Presence.

Vragen?
stel ze aan Eva

+31 (0)88 255 52 22 Whatsapp Mail

Vragen of een offerte ontvangen?