Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22

Tolk Farsi

Tolk Farsi nodig?

Het Perzisch of het Farsi is de officiële taal van Iran (Perzië), Afghanistan en Tadzjikistan, die ook door miljoenen mensen in Oezbekistan wordt gesproken. Het Perzisch behoort tot de Indo-Europese taalfamilie, en daarbinnen is het een onderdeel van de tak van de Iraanse of Arische talen.

Westerlingen gebruiken ook wel “Farsi” of “Parsi” als aanduiding voor de taal. Farsi is de inheemse naam van het Perzisch in al zijn vormen en dialecten. Soms wordt echter de term Farsi gehanteerd om de “officiële” versie van de taal aan te duiden zoals die in Iran gesproken wordt, ter onderscheiding van het Dari zoals dat in Afghanistan een van de voertalen is en dat daarvan enigszins verschilt (vergelijk: Nederlands/Vlaams).

Onze tolken Farsi in combinatie met een andere taal:

  • Farsi – Engels
  • Farsi – Nederlands
  • Farsi – Dari

Tolkdiensten Farsi

Een tolk  is is niet alleen 24/7 telefonisch beschikbaar, bij TVcN kun je ook voor andere tolkdiensten Farsi terecht:

Waar wordt Farsi gesproken?

Perzisch ( Farsi) ls de officiële taal van Iran wordt het Perzisch door het overgrote deel van de Iraniërs beheerst. Dat wil echter niet zeggen dat het ook de moedertaal van grote delen van de bevolking is. Een krappe meerderheid van 58% spreekt het Perzisch van huis uit en een groot deel komt voor het eerst op school met deze taal in aanraking. Sommigen spreken een taal die aan het Perzisch verwant is, zoals het Koerdisch of Beloetsji, maar velen spreken een taal die tot een heel andere taalfamilie behoort. De tweede taal van het land is het Azerbeidzjaans, een Turkse taal, die door een kwart van de bevolking wordt gesproken.

Waarom TVcN?

Waarom kiezen voor een tolk Farsi van TVcN?

  • Ruim 40 jaar ervaring in tolkdiensten
  • Telefonische tolk binnen enkele seconden geregeld. 24 uur per dag, 7 dagen per week
  • Altijd gekwalificeerde tolken, doorgaans moedertaalsprekers of anders hoog opgeleid in de tweede taal
  • Onze tolken zijn ingeschreven in het register voor beëdigde tolken en vertalers (Rbtv)
  • Onze tolken houden zich altijd aan de gedragscode voor tolken en vertalers
  • Onze tolken helpen niet alleen bij taalbarrières, maar ook bij cultuurverschillen

Vertaling Farsi

Tolken en vertalen zijn niet hetzelfde. Tolken gaat om gesproken vertalingen en vertalen om schriftelijke vertalingen. Ben je niet op zoek naar een tolk maar naar een schriftelijke vertaling Nederlands-Farsi of Farsi-Nederlands? Dan verwijzen we je graag door naar onze partner Presence.

Vragen?
stel ze aan Eva

+31 (0)88 255 52 22 Whatsapp Mail

Heb je een vraag of wil je een offerte opvragen?