Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22

Het succes van een meertalige conferentie is niet alleen afhankelijk van gekwalificeerde congrestolken, maar ook van de techniek die erbij komt kijken.

Tijdens meertalige conferenties en bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van tolkencabines en geavanceerde vertaalapparatuur om de stem van een tolk over te brengen aan de luisteraars. Maar hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk?

Achter in de ruimte zit een team van tolken in geluidsdichte tolkencabines die door een hoofdtelefoon luisteren naar de spreker. Gelijktijdig vertalen zij wat zij horen door een microfoon, die het geluid via een console uitzendt. De zender werkt als het ware als een miniatuur radiozender. Elke luisteraar hoort de stem van de tolk via een kleine ontvanger met een oortje of hoofdtelefoon.

De vertaalapparatuur werkt via infraroodlicht of via een FM-frequentie. Het voordeel van infraroodzenders is dat licht niet door ondoorzichtige wanden kan doordringen waardoor de kans op afluisteren vrijwel nihil is. Infraroodapparatuur wordt dan ook gebruikt bij bijvoorbeeld VN-bijeenkomsten. Bij FM-apparatuur wordt een radiosignaal op een bepaalde frequentie door de ruimte gezonden. Wanneer er in meerdere talen wordt vertaald, dan wordt elke taal op een aparte frequentie of kanaal uitgezonden. De luisteraars kunnen dan op de ontvanger de taal selecteren die zij willen horen.

Dit klinkt op zich vrij simpel, maar er is heel wat techniek nodig om dit allemaal in goede banen te leiden. Het is dan ook noodzakelijk om een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen.

Tips voor een soepel verloop van de vertalingen

Zoals gezegd is een in vertaalapparatuur gespecialiseerd bedrijf noodzakelijk voor een meertaligevenement, maar u kunt zelf ook het een en ander doen voor een succesvol verloop:

  1. Zorg dat er achter in de ruimte voldoende plaats is voor de tolkencabines zodat de cabines zodanig gepositioneerd kunnen worden dat de tolken goed zicht hebben op de spreker.
  2. Plaats eventueel een verhoging voor de cabines zodat de tolken over het publiek heen kunnen kijken.
  3. Wanneer het zicht van de tolken toch wordt belemmerd, huur dan ook een camera en monitoren voor in de cabines zodat de tolken via de monitoren naar de spreker kunnen kijken.
  4. Maak gebruik van volledige tolkencabines als uw budget dit toelaat. Dit is voor zowel de tolken als het publiek prettiger omdat men zo geen last van elkaars geluiden heeft.
  5. Bezuinig niet op een goede technicus. Huur een technicus in die gespecialiseerd is in vertaalapparatuur. Reguliere AV-technici hebben niet altijd de juiste kennis op dit gebied. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in vertaalapparatuur hebben ook de juiste technici in huis.

Uw meertalige evenement

Organiseert u een business meeting, conferentie of congres met internationale gasten en heeft u hiervoor simultaantolken in diverse taalcombinaties en vertaalapparatuur nodig? Wij kunnen het geheel voor u verzorgen. Onze tolken zijn gekwalificeerd, ervaren en voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het simultaantolken. Daarnaast verzorgen wij, in samenwerking met een partner, de tolkencabines, apparatuur en de techniek die nodig zijn voor de opdracht. Voor en tijdens het evenement heeft u bij TVcN één aanspreekpunt voor een eenduidige en heldere communicatie.

Neem gerust contact met ons op om uw wensen voor uw meertalig evenement te bespreken via 088 – 255 52 91 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Zie ook onze flyer Congrestolk en blogs: