Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22

De kleineondernemersregeling 2020 – Iets voor jou?

 De kleineondernemersregeling (KOR)

Per 1 januari 2020 verandert de kleineondernemersregeling voor de BTW (hierna: KOR). Met dit nieuwsitem informeren we je graag over de belangrijkste kenmerken, gevolgen en aandachtspunten van de nieuwe KOR.

Belangrijkste kenmerken nieuwe KOR:

  • de KOR is per 1-1-2020 ook toegankelijk voor rechtspersonen (zoals bv’s, stichtingen, verenigingen);
  • de omzetgrens van EUR 20.000 (per kalenderjaar) is bepalend; tot deze grens kan deelgenomen worden aan de KOR;
  • deelnemers aan de huidige KOR nemen automatisch deel aan de nieuwe KOR.

Belangrijkste gevolgen van deelname nieuwe KOR:

  • de verplichting voor het doen van btw-aangifte vervalt;
  • er hoeft niet langer btw in rekening gebracht te worden over verrichte prestaties;
  • het recht op aftrek van voorbelasting vervalt;
  • de KOR dient voor ten minste 3 jaar te worden toegepast, tenzij tussentijds de omzetgrens wordt overschreden.

Goed om te weten:

  • de verantwoordelijkheid voor aan- of afmelding voor de KOR bij de Belastingdienst ligt bij de tolk; voor deelname per 1-1-2020 dient vóór 20 november 2019 actie te worden ondernomen;
  • geef een aan- of afmelding voor de KOR zo spoedig mogelijk aan ons door ten behoeve van een juiste facturatie (selfbilling); stuur hiervoor een kopie van de beschikking van de Belastingdienst naar freelancewijzer@tvcn.nl. Houd rekening met een verwerkingstijd van maximaal 4 weken.

Wil je meer weten over de nieuwe KOR? Kijk dan op de website van de Belastingdienst of vraag ernaar bij je boekhouder of financieel adviseur.

Stuur je vragen
naar Frank

Medewerker Human Resource Center +31(6)46933415 Whatsapp Mail

Vragen?