Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22

Tolkenapp in de ambulance

Axira en TVcN

Leo Roos is projectleider bij Axira, een samenwerkingsverband tussen zeven ambulancediensten. Axira is erop gericht om gezamenlijk innovaties in de ambulancezorg te realiseren en inkoopvoordelen te behalen. In opdracht van en samenwerking met Axira realiseerde TVcN de Tolkenapp.

Toen

“We werkten al langer met TVcN (Tolk- en Vertaalcentrum van Nederland). Ambulancepersoneel kon bij de zorg aan anderstalige patiënten altijd een beroep doen op een professionele tolk. Maar het telefoonnummer van TVcN zat verstopt tussen ál die contacten in de telefoons van de collega’s op de ambulance. Een collega die net een taalbarrière had ervaren bij een asielzoekerscentrum vroeg me of we het niet toegankelijker konden maken. Er kleven immers de nodige risico’s aan spraakverwarring. Ten eerste voor de patiënt. Maar ook voor ons personeel; een beoordelingsfout kan grote impact hebben. Ik heb het probleem voorgelegd aan Guido Vroman van TVcN. Hij wees ons op de voordelen die een app zou bieden: goed vindbaar in de telefoon en eenvoudig in gebruik.”

Nu

“Na een periode van brainstormen en ontwikkelen, zijn in de zomer van 2018 zeven ambulanceregio’s uitgerust met de Tolkenapp die TVcN heeft ontwikkeld. Is er sprake van een acute situatie? Dan hebben we via die app in no-time een tolk aan de lijn. Daar komt geen telefoniste aan te pas. Is de situatie minder urgent, dan klikt de collega op de zogenaamde conversatiemodule. Daarmee kunnen we met behulp van pictogrammen, ondersteund door gesproken tekst, communiceren met de patiënt. Nadat we met behulp van vlaggen van landen hebben achterhaald welke taal de patiënt spreekt, stellen we de meest urgente vragen, zoals ‘waar heeft u pijn?’. Ze zijn beschikbaar in de acht wereldtalen die in Nederland het meest gesproken worden.”

Straks

“Vóór de introductie van de app werd mondjesmaat gebruik gemaakt van de tolkenservice. Nu zien we een stijgende lijn. Van collega’s op de ambulance horen we positieve geluiden: de Tolkenapp scheelt hen kostbare tijd en biedt de patiënt rust en zekerheid. Rond de jaarwisseling gaan we de app evalueren met de gebruikers. We hebben absoluut de ambitie om de conversatiemodule te optimaliseren. Door verdiepingsvragen toe te voegen, of met extra talen. Daarnaast bestaan er ideeën om talen te digitaliseren voor directe vertaling, want wat nu als die meneer uit Eritrea terugpraat? Er is veel interesse voor de Tolkenapp. Zo heb ik talloze verloskundigen en huisartsen aan de lijn gehad. Ik verwijs ze allemaal door naar TVcN. Daar kunnen ze veel op maat voor je maken.”

  • Wij helpen mensen elkaar te begrijpen
  • Sociaal bewust
  • Taal- en cultuurspecialist
  • 1500 tolken
  • 190 talen

Vragen?
Stel ze aan Rianne

+31 (0)88 255 52 22 Whatsapp Mail

Vragen over een app op maat?