Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22

Tolken van TVcN onmisbaar in het dagelijkse werk van IOM

In Nederland zet IOM de ‘Internationale Organisatie voor Migratie’ zich in voor de integratie van mensen die recent in Nederland zijn gearriveerd. Dit bestaat uit het samenbrengen van gezinnen die door de vlucht gescheiden zijn, kennisoverdracht door diaspora-experts in landen van herkomst (bijvoorbeeld in de gezondheidssector) en de vrijwillige terugkeer van migranten die niet meer in Nederland kunnen of willen blijven.

Verenigde Naties

IOM is het migratieagentschap van de Verenigde Naties. IOM werd in 1951 opgericht, met als doel om naoorlogse migratiestromen in goede banen te leiden. Sinds 1991 heeft IOM ook een kantoor in Nederland en is het mandaat uitgebreid tot het bevorderen van humane en ordelijke migratie, wat migranten en de gehele samenleving ten goede komt. Het hoofdkantoor is, vergelijkbaar met veel andere internationale organisaties, in Genève.

Elkaar goed begrijpen

Het IOM werkt met een team van 21 counselors, die op sleutelplekken in Nederland spreekuur houden. Zo zijn de counselors te vinden in asielzoekerscentra en bij maatschappelijke instellingen zoals de Pauluskerk in Rotterdam of de Diaconie in Amsterdam. Elke dag maakt IOM op deze plekken gebruik van de tolken van TVcN (Tolk- en Vertaalcentrum Nederland) via de telefoon. Voorlichting en counseling over vrijwillige terugkeer moet goed begrepen worden door de mensen die ondersteuning van IOM vragen. Dit maakt tolken onmisbaar in het dagelijkse werk van IOM.

Terugreis

IOM biedt migranten naast de counseling ook een ticket inclusief een klein bedrag voor de eerste onkosten, als zij de terugreis niet zelf kunnen bekostigen. Ook helpt IOM bij het verkrijgen van reisdocumenten. Daarnaast heeft IOM een team op Schiphol Airport dat migranten bij de procedures op het vliegveld begeleidt. En er wordt gezorgd voor medische of sociale begeleiding. Dit gebeurt op vrijwillige basis én alleen als een migrant zelf aangeeft er klaar voor te zijn.

Band met tolk

“Ik maak heel veel gebruik van de tolkentelefoon en ben er ook heel tevreden over. Ik maak vaak gebruik van dezelfde tolken, dan ontwikkel je door de jaren heen toch een soort band met iemand.”, zegt IOM-counselor Eric over de diensten van TVcN.

Terugkeer kan ook veel emotie losmaken bij mensen, zo verteld een andere IOM-counselor: “Ik weet nog dat een gesprek met een migrant de verkeerde kant op leek te gaan.  De migrant was erg boos. De tolk vroeg of ik alleen zat met de migrant en er iemand bij wilde halen. Dat was op dat moment niet nodig. Het voelde toch heel fijn dat de tolk het even bij mij checkte.”

Wereldwijd IOM

Naast de praktische terugkeer kan IOM ook financieel bijdragen aan de herintegratieplannen van een migrant. Het geld ontvangen zij niet contant, maar via de IOM-kantoren wereldwijd. Voor een vastgesteld bedrag kopen zij goederen en/of diensten in die aansluiten bij de plannen van de migrant. Met 172 lidstaten heeft IOM in bijna elk land van herkomst een eigen kantoor. Migranten melden zich na terugkeer bij het betreffende kantoor om verdere ondersteuning te ontvangen.

Communicatie is meer dan woorden

“Omdat de gesprekken verder gaan dan alleen feitelijke informatie over terugkeer, is het heel fijn als de tolk aanvoelt hoe hij of zij de boodschap moet overbrengen bij taalniveauverschillen of dat ze als brug tussen de culturen optreden”, geeft IOM-counselor Dré aan. Dat hielp hem bijvoorbeeld bij het counselen van een Jordaans echtpaar dat besloten had om terug te keren, maar waarmee het niet goed ging door onenigheid in het gezin. “De tolk voelde heel goed aan dat het gesprek meer context nodig had dan alleen de rechtstreekse vertaling. Dat was voor mij heel prettig.” Andersom horen counselors vaak van de tolk dat het een bijzonder gesprek was om te vertalen.

Voor meer informatie over IOM kun je terecht op de website http://www.iom-nederland.nl of volg IOM Nederland op facebook https://www.facebook.com/IOMNederland/

  • Wij helpen mensen elkaar te begrijpen
  • Sociaal bewust
  • Taal- en cultuurspecialist
  • 1500 tolken
  • 200 talen

Stuur je vraag
naar Nicky

Marketing/Copywriter/Content management 0646933430 Whatsapp Mail

Vragen over IOM?