Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22

Wordt Nederland langzaam aan tweetalig?

Basisscholen mogen straks 15 procent van de onderwijstijd lesgeven in het Engels. Bovendien start er in 2014 een experiment met volledig tweetalig onderwijs op twintig basisscholen. De vraag naar meer Engelstalig onderwijs blijkt te komen van een groeiende groep ouders die willen dat hun kinderen tweetalig primair onderwijs volgen. Wordt Nederland hierdoor straks tweetalig? En heeft dit invloed op de Nederlandse taal?

Met het groeiende belang van Engels in onze samenleving in het achterhoofd biedt een steeds groter deel van de scholen in het primair onderwijs Engels op steeds jongere leeftijd aan. Kinderen komen op jonge leeftijd al in aanraking met de Engelse taal via televisie, internet, social media, games en op straat. Het blijkt echter dat kinderen op deze manier geen goed Engels leren en dat is wel belangrijk aangezien we steeds vaker Engels nodig hebben in ons dagelijks leven, bijvoorbeeld tijdens voortgezette studies en op het werk. Daarom is het volgens Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, noodzakelijk om in het primair onderwijs te beginnen om een goed fundament voor Engels te leggen: “Jong geleerd is oud gedaan. Een stevig fundament voor Engels draagt bij aan vaardigheden en zelfvertrouwen van de leerling op de latere arbeidsmarkt.”

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de staatssecretaris dat Nederland internationaal sterk georiënteerd is gezien haar geografische en economische situatie en dat Nederlanders daarom internationale kennis en taalvaardigheden nodig hebben wil Nederland tot de top vijf van meest concurrerende kenniseconomieën in de wereld behoren. Volgens Dekker is het leren van Engels, de taal die in internationale contacten het meest wordt gebruikt, dan ook een vereiste.

Gezien het belang van goed Engels wil de staatssecretaris vroeg vreemdetalenonderwijs in het primair onderwijs stimuleren, vooral ook omdat tweetalig onderwijs al langer bestaat in het voortgezet onderwijs. Vroeg tweetalig onderwijs kan volgens Dekker bovendien positief uitwerken voor wat we uiteindelijk willen bereiken met Engels in het voortgezet onderwijs.

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die vroeg les in vreemde talen krijgen, veel beter Engels spreken dan kinderen die pas kennismaken met Engels in groep 7 of 8. En als 15 procent van de onderwijstijd les wordt gegeven in het Engels of Duits, zou dit geen negatieve effecten hebben op het Nederlands van de leerlingen.

Niet iedereen is echter enthousiast over deze ontwikkelingen. Dat Engels zich op ‘betere scholen’ ontwikkelt tot tweede taal, is schadelijk voor de sociale cohesie van ons land, meent Jaap Dronkers, hoogleraar onderwijssociologie aan de Universiteit Maastricht, in een artikel op volkskrant.nl. Volgens Dronkers wordt Nederland sluipenderwijs een tweetalig land doordat de inrichting van het taalonderwijs wordt overgelaten aan onderwijsdeskundigen.

‘Alleen in landen met een historisch gegroeide tweetaligheid moeten kinderen al vroeg in het basisonderwijs kennismaken met alle officiële talen. Deze regeling is meestal een gevolg van een openlijke (België) of verborgen (Zwitserland) taalstrijd. Nederland zet nu een soortgelijke stap: de grootschalige invoering van het Engels in het basisonderwijs’, aldus Dronkers.

In het artikel schrijft de hoogleraar dat globalisering en europeanisering oorzaken zijn van de groei van tweetalig onderwijs en dat Nederland als natiestaat niet meer het relevante kader is voor de economische en culturele hogere middenklasse waardoor de Nederlandse taal voor hen dus onbelangrijker is geworden. Dronkers geeft aan dat er door Nederland niet veel valt te doen tegen globalisering en europeanisering omdat ons land te klein en te afhankelijk van het buitenland voor onze welvaart is. Zelfs wanneer de EU uiteen zou vallen of Nederland de EU zou verlaten, verandert dat niets aan de machtspositie van Nederland en zou het belang van het Nederlands dan zeker niet toenemen. Dit rechtvaardigt volgens Dronkers echter nog niet een sluipende invoering van tweetaligheid. Hij geeft aan dat sluipende tweetaligheid in het onderwijs nog acceptabel zou zijn als de Nederlandse taal goed wordt beheerst, maar dat simpele toetsen regelmatig laten zien dat het nogal beroerd gesteld is met die beheersing. Dronkers meent dan ook dat het niveau van het Nederlands sterk moet verbeteren voordat tweetaligheid in het onderwijs wordt ingevoerd. Wilt u meer weten over de stelling van professor Dronkers, lees dan het hele artikel op volkskrant.nl.

Vragen?
stel ze aan Eva

+31 (0)88 255 52 22 Whatsapp Mail

Ben je zelf niet tweetalig? Onze tolken helpen je graag!