Corona update (23 maart 2020):
Tolk nodig? Een conference call of video is dé oplossing

Op dit moment werken we allemaal thuis om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Toch zijn er gesprekken die door moeten gaan waarbij een tolk nodig is. Had je al gedacht aan een conference call met tolk? Of een videotolk? Tijdens het gesprek hoef je dan niet op dezelfde locatie te zijn als jouw relatie of cliënt en heb je wel het gemak van een tolk.

Conference call met tolk aanvragen:

 1. Bel 088 255 52 22 of online met deze link.
 2. Er wordt gevraagd naar de gewenste taal.
 3. De verbinding met de tolk wordt gemaakt.
 4. Een instructiebandje wordt gestart.
 5. De verbinding met de cliënt/relatie en de andere gesprekspartners wordt gemaakt.
 6. Let op: wanneer je niet gelijk verbinding kan maken met een van de gesprekspartners toets dan *0# om het opnieuw te proberen, verbreek de verbinding niet.

Download gratis het handige overzicht!

Een conference call is mogelijk met maximaal 5 personen: jij, de cliënt/relatie, de tolk en maximaal 3 andere gesprekspartners. Bij een schaarse taal, kan je beter de conference call met tolk vooraf reserveren. In 80% van alle 200 talen heb je direct een tolk aan de lijn.

Videotolk aanvragen:

 1. Bel 088 255 52 22.
 2. Geef aan dat je geïnteresseerd bent in een videotolk.
 3. Geef aan welk videoplatform je wilt gebruiken.
 4. Wij denken met je mee over de juiste (technische) oplossing, we ondersteunen de meeste videoplatforms.*
 5. Ons doel is om binnen 24 uur een tolk voor jouw videodienst te hebben!

TVcN blijft 24/7 voor jou beschikbaar. Tolk direct spreken of reserveren? Bel 088 255 52 22 of vraag online aan met deze link.

*Het is belangrijk dat het videoplatform de mogelijkheid biedt om voorafgaand aan het gesprek een deelname link te delen met de tolk.

Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22
Thuiswerken door corona?
Tolk nodig?
Een conference call is de oplossing.

Beëdigde vertaling. Wat is dat?

Als je documenten laat vertalen heb je soms een beëdigde vertaling nodig. Maar wat is dat precies en wanneer zijn beëdigde vertalingen nodig?

Wat is een beëdigde vertaling

Een beëdigde vertaling is een rechtsgeldige vertaling van een formeel document dat door een beëdigd vertaler is gemaakt. Sinds 1 januari 2009 is de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) van kracht. Deze wet bepaalt dat justitie en politie, in het kader van straf- en vreemdelingenrecht, gebruik moeten maken van beëdigde tolken en vertalers.

Een beëdigde vertaling wordt alleen gedaan door een beëdigd vertaler. Deze vertalers staan ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). En de vertaler moet beëdigd zijn door een Nederlandse rechtbank en bij één of meerdere rechtbanken geregistreerd.

Juridische waarde

Wanneer een document wordt vertaald door een beëdigd vertaler, heeft het nieuwe, vertaalde document dezelfde juridische waarde als het origineel. De beëdigde vertaling wordt aan het basisdocument gehecht en is voorzien van een legalisatiestempel of apostille en een handtekening van de beëdigde vertaler. Ook wordt er bij de beëdigde vertaling een verklaring van de vertaler toegevoegd. In deze verklaring geeft de vertaler aan dat hij de tekst naar eer en geweten heeft vertaald en dat de vertaling een waarheidsgetrouwe weergave vormt van het originele document. 

Wanneer is een beëdigde vertaling noodzakelijk?

Een beëdigde vertaling is nodig voor officiële documenten die ten behoeve van officiële instanties in een andere taal vertaald moeten worden, zoals emigratiedocumenten, geboorteaktes en andere familiedocumenten, rijbewijzen, diploma’s, juridische documenten ten behoeve van mediation of rechtszaken, notariële akten etc. De meeste instanties en bedrijven waarvoor je de vertaling nodig hebt, geven zelf aan of de vertaling al dan niet beëdigd dient te zijn. Wordt het niet aangegeven, dan doe je er goed aan om het zelf na te vragen bij betreffende instantie of bedrijf.

Voorbeelden van documenten die vaak beëdigd vertaald moeten worden


Burgerlijke stand: rijbewijzen, paspoorten, uittreksels bevolkingsregister, geboorteaktes, overlijdensaktes, huwelijksaktes, aktes geregistreerd partnerschap, scheidingsaktes, etc.

Overeenkomsten: huurovereenkomsten, koopovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, pensioenovereenkomsten, etc.

Gerechtelijke stukken: dagvaardingen, vonnissen, beschikkingen, deurwaardersexploten, verzoekschriften, verweerschriften, etc.

Notariële stukken: statuten, oprichtingsaktes, koopaktes, testamenten, verklaringen erfrecht, etc.

Andere documenten: diploma’s, certificaten, cijferlijsten, referenties, loonstroken, werkgeversverklaringen, fiscale documenten, etc.

Tot slot

Voor vertalingen werken wij samen met onze partner Presence. Alle beëdigde vertalers zijn uiteraard ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers en houden zich aan de gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers. Je kunt er dus op rekenen dat jouw vertaalde documenten minimaal voldoen aan de gestelde eisen en dat deze documenten nationaal en internationaal worden erkend.

Vragen?
stel ze aan Eva

+31 (0)88 255 52 22 Whatsapp Mail

Meer weten over onze beëdigde tolken?