Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22

Voordelen van het inzetten van professionele tolken

In veel situaties is het nodig om een tolk in te zetten voor een heldere communicatie over en weer, bijvoorbeeld in de zorgsector, sociale zaken, jeugdzorg en de juridische sector. Voor mensen met een taalbarrière is het verleidelijk om een ‘informele’ tolk, bijvoorbeeld een familielid, te gebruiken voor het vertalen. Maar dit is vaak niet wenselijk.

Vooral bij sociale zaken en in de zorg komt het vaak voor dat een informele tolk wordt ingezet. Tweetaligheid houdt echter niet automatisch in dat een persoon in staat is om goed te tolken. Professionele tolken zouden daarom te allen tijde moeten worden ingezet als het gaat om vertalen van belangrijke informatie.

Professionele tolk

De kwaliteit van een vertolking is kritiek als het bijvoorbeeld gaat om de complexiteit van een onderwerp als de wet of het belang van een onderwerp als medische diagnose. Een tolk moet vaak complexe concepten, technische of gespecialiseerde taal duidelijk communiceren. Tolken behelst veel meer dan het omzetten van woorden van de ene taal naar de andere taal. Er zijn ethische, vertrouwelijke, culturele en andere zaken waarmee rekening gehouden dient te worden. Een professionele tolk houdt hier allemaal rekening mee.

Voordelen van een professionele tolk:

 • Nauwkeurige, volledige en transparante vertolking
 • Bespaart tijd en is kostenefficiënt
 • Handhaaft, respecteert en portretteert professionaliteit
 • Wordt geleid door een professionele ethische code
 • Bemoeit zich niet met het gesprek en geeft geen advies
 • Kostbare misverstanden en medische missers worden geminimaliseerd
 • Helpt bij cross-culturele verschillen en kan fungeren als gids in cross-culturele zaken

Informele tolk

Met ‘informele’ tolken bestaat het risico dat de tolk mogelijk niet de juiste informatie doorgeeft of dat hij zich met de inhoud van het gesprek gaat bemoeien in plaats van zich te gedragen als tolk. Familieleden, vrienden en kennissen hebben vaak de neiging hun vaardigheden op dit gebied te overschatten en hun tekortkomingen te onderschatten. Ze willen behulpzaam zijn en denken vaak dat welke vertolking dan ook beter is dan geen vertolking. Niets is echter minder waar. Een slechte of gedeeltelijke vertolking kan erger zijn dan geen vertolking omdat mensen vaak handelen op basis van onjuiste of onvolledige informatie.

Risico’s van een informele tolk:

 • Vaak niet in staat om accuraat te vertolken
 • De bedoelde boodschap kan worden gewijzigd, verdraaid of ingekort
 • Kan veel tijd kosten en is daarom niet kostenefficiënt
 • Persoonlijke standpunt of advies kan worden toegevoegd aan de vertaling, wat niet wenselijk is
 • Vertrouwelijke informatie kan worden geschonden
 • Culturele nuances die taalspecifiek zijn kunnen over het hoofd worden gezien
 • Is niet gebonden aan ethische beperkingen, zoals onpartijdigheid en vertrouwelijkheid

Vragen?
stel ze aan Eva

+31 (0)88 255 52 22 Whatsapp Mail

Heb je een professionele tolk nodig?