Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22

Vluchtelingen binnen 6 maanden arbeidsmarktfit

VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk en TVcN zijn al jaren partners. Van harte ondersteunen wij het programma VIP2 (vluchtelingen investeren in participatie) Interesse in het VIP2 programma van VluchtelingenWerk? Laat je contactgegevens achter in het formulier en we nemen direct contact met je op.

Hulp bij participatie

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland helpt van Bergen op Zoom tot Maastricht vluchtelingen en gemeenten bij de participatie van vluchtelingen; Participatie in het maatschappelijk verkeer, de inburgering en bij het vinden van betaald werk of een passende studie.

In overleg met de gemeente selecteren ze kandidaten die gemotiveerd zijn, voldoende communicatie vaardigheden bezitten en gedurende het programma 3 tot 6 maanden beschikbaar zijn voor deelname aan de onderdelen. Binnen het programma wordt met de gemeente eerst besproken welke vragen er zijn over vluchtelingen. Voorbeelden zijn: ondersteuning van laag geletterden, participatie vrouwen, tweeverdienersmodel, oudkomers.

Geen kosten

Een van de arbeidsparticipatie projecten van VluchtelingenWerk is VIP (vluchtelingen investeren in participatie). Het doel is dat voor 400 vluchtelingen de afstand tot de arbeidsmarkt wordt verkleind. Het project is eind 2017 gestart en loopt tot eind 2020. Vluchtelingenwerk werkt nauw samen met gemeentelijke diensten, werkgeversservicepunten en werkgevers. Financieel wordt het mogelijk gemaakt door hoofd financier Europees fonds AMIF, co financiers Rabobank Foundation, VluchtelingenWerk en donaties. Hierdoor zijn er voor vluchtelingen, gemeenten en werkgevers geen kosten aan deelname.

Oplossingen op maat

VluchtelingenWerk en de arbeidscoaches investeren veel tijd in het bouwen aan een relatie met de individuele vluchtelingen én het presenteren van hun kwaliteiten bij de werkgevers. Het resultaat is oplossingen op maat die aansluiten bij de concrete behoeften van de vluchteling en van de werkgever.

Binnen 6 maanden arbeidsmarktfit

Vluchtelingen die deelnemen aan VIP krijgen vakkundige begeleiding om een duidelijke stap naar de arbeidsmarkt te zetten. De VIP-methodiek bestaat uit 3 pijlers die met elkaar zijn verbonden:

  1. groepstraining
  2. individuele begeleiding door een arbeidscoach
  3. praktijkervaring krijgen

Deze drie pijlers versterken elkaar en zorgen dat de deelnemers in een korte periode van 6 maanden arbeidsmarktfit zijn en klaar voor stappen naar de arbeidsmarkt.

Het programma

Vertaling naar de Nederlandse werkvloer

Naast groepstraining geeft het programma individuele ondersteuning door de arbeidscoaches. Getrainde en deskundige vrijwilligers die vluchtelingen begeleiden bij hun zoektocht naar financiële onafhankelijkheid. Daarnaast is er ondersteuning in de eigen taal en de eigen cultuur. Zodat steeds weer de vertaling gemaakt wordt naar de Nederlandse cultuur op de werkvloer.

Contacten met succesvolle deelnemers en werkgevers

Belangrijk onderdeel vormt de contacten met succesvolle ex-deelnemers van het VIP programma. Zij laten zien dat het opbouwen van een nieuw bestaan heel goed mogelijk is. Ook de contacten en gesprekken met werkgevers zijn waardevol. Op deze manier begrijpen ze wat er van hun wordt verwacht. VluchtelingenWerk stimuleert deze werkgeverscontacten door hun deelname in het trainingsprogramma én door het organiseren van de bedrijfsbezoeken.

Plaatsing naar werk

Het programma bereidt vluchtelingen optimaal voor op werk en opleiding. Door de VIP methodiek krijgen vluchtelingen toegang naar geschikt werk. Vaak is er een plaatsing. Voor de vluchteling en de gemeente een prachtig resultaat.

Contact

Interesse in het VIP2 programma van VluchtelingenWerk? Laat je contactgegevens achter in het formulier en we nemen direct contact met je op.

 

Esther Boel

Sr. branchemanager overheid 06 46 9 282 73 Whatsapp Mail

Heb je een andere vraag over het begeleiden van statushouders naar werk?