Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22

Vertalen voor het Europees Parlement

De Europese Unie telt 24 officiële talen. Binnen het Europees Parlement is elke communautaire taal even belangrijk: alle parlementaire documenten worden gepubliceerd in alle officiële talen van de Europese Unie (EU) en iedereen moet in zijn eigen taal kunnen werken.

Dit is belangrijk voor de parlementariërs zelf (taalkundige vaardigheden mogen geen voorwaarde zijn voor verkiesbaarheid), voor burgers (zij hebben het recht om parlementaire zaken te volgen) en voor het resultaat (meestal wetgeving die door de lidstaten moet worden toegepast). Dagelijks moet er een enorme hoeveelheid vergaderingen, procedures, vragen, resoluties en amendementen worden vertaald. Dit is mogelijk dankzij een groep administratief personeel die er dag in dag uit voor zorgen dat alle politici en personeel elkaar begrijpen: de vertalers.

Het Europees Parlement beschikt over ongeveer 700 vertalers met 260 assistenten. Maandelijks vertalen zij zo’n 100.000 pagina’s. De vertalers werken zowel aan algemene als aan gespecialiseerde teksten over specifieke onderwerpen. Er zijn altijd wel nieuwe, ongewone of technische woorden die voor problemen kunnen zorgen. In dat geval werken vertalers uit alle instellingen van de EU samen om de juiste terminologie te vinden.

Als vertalers moeite hebben met een tekst, kunnen ze gebruik maken van vertaalgeheugens of inter-institutionele gegevensbanken zoals IATE (InterActive Terminology for Europe). Dit is een database voor alle terminologie van de EU. In IATE zijn negen miljoen termen opgeslagen in de 24 officiële talen van de EU.

De vertalers werken hoofdzakelijk in kantoorgebouwen in Luxemburg en Brussel, maar ze mogen ook thuis werken als ze daar de voorkeur aan geven. Alle vertalers beheersen minstens twee talen naast hun moedertaal en zij vertalen bijna altijd van een vreemde taal naar hun moedertaal waarbij ze drie tot acht talen per dag gebruiken.

Men wordt overigens niet zomaar vertaler bij het Europees Parlement. Er is een universitaire kwalificatie voor nodig, en men moet slagen voor een vergelijkend examen om de vaardigheden te bewijzen. Wie geluk heeft kan uit duizenden kandidaten worden geselecteerd voor een stage bij het Directoraat-Generaal Vertaling.

Vragen?
Stel ze aan Britt

Congrestolk Coördinator +31 (0)88 255 52 91 Whatsapp Mail

Ben je op zoek naar een tolk voor een congres?