Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22

Tweetaligheid biedt steeds meer voordelen

Op welke leeftijd kinderen het beste geconfronteerd kunnen worden met een tweede moedertaal is nog punt van discussie; wel blijkt dat tweetaligheid op den duur alleen maar voordelen biedt. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat tweetaligen sneller denken.

Wetenschap

Wetenschappers van de Northwestern University in Chicago hebben nu ook ontdekt dat het verwerken van geluid in de hersenen van tweetalige mensen veel beter gaat.

Ook zouden de tweetaligen beter in staat zijn om relevante geluiden te midden van ruis of andere achtergrondgeluiden te signaleren. Dit wijst op een verhoogde concentratie op wat er gezegd wordt, en ook het ‘werkgeheugen’ van de tweetaligen is beter.

Verrassende resultaten

De onderzoekers kwamen tot deze verrassende resultaten door twee groepen tieners met elkaar te vergelijken; een die alleen Engels sprak, en een die zowel Engels als Spaans machtig was. Tijdens de studie kregen de tieners oefeningen voorgelegd terwijl hun hersens gescand werden.

Linguïsten van Northwestern University in Chicago publiceerden de resultaten van dit onderzoek, afgelopen maandag in PNAS. ‘Mensen doen kruiswoordraadsels en andere dingen om hun hersenen scherp te houden’, zegt Viorica Marian, tweede auteur van de publicatie. ‘Maar de voordelen die wij hebben blootgelegd in tweetaligen komen automatisch en simpelweg door het kennen en gebruiken van twee talen.’ In vervolgstudies hopen de linguïsten erachter te komen of de voordelen van tweetaligheid ook op latere leeftijd nog aan te leren zijn.

Tweetaligen ‘gewoon’ slimmer

Een maand geleden maakte een artikel, in The New York Times, al bekend dat tweetaligen ‘gewoon’ slimmer zijn dan mensen die slechts een taal machtig zijn. Eerder onderzoek wees uit dat tweetalige kinderen complexe taken sneller verwerken: tweetaligheid zou de zogenaamde uitvoerende functie van het brein bevorderen. Deze uitvoerende functie beslaat de mentale processen die gebruikt worden voor planning, probleemoplossing en andere moeilijke taken.

Het grootste verschil tussen tweetaligen en eentaligen is dat tweetaligen hun omgeving beter kunnen inschatten: ‘Tweetaligen moeten vaak van taal wisselen – sommigen praten met hun vader in een taal, en met hun moeder in een andere. Dit vereist van hen dat ze hun omgeving goed kunnen monitoren, ‘ zegt de Spaanse onderzoeker Albert Costa, die in zijn studie concludeert dat Duits-Italiaanse tweetaligen niet enkel beter, maar ook met minder inspanningen, hun omgeving konden inschatten dan eentaligen.

Tweetalige baby’s

De voordelen van tweetaligheid blijven trouwens van de kinderwieg tot op latere leeftijd bestaan. Zo wees een Italiaanse studie in 2009 uit dat tweetalige baby’s sneller bepaalde dingen aanleren. Amerikaans onderzoek, waar TVcN eerder over heeft bericht, gaf aan dat tweetalige ouderen beter bestand zijn tegen dementie dan eentalige leeftijdsgenoten.

Met de kennis die we nu hebben over de voordelen van tweetaligen is het op zijn minst typisch dat de meeste onderzoekers en beleidsmakers er in de twintigste eeuw nog van uit gingen dat het aanleren van een tweede taal de academische en intellectuele ontwikkeling van een kind bemoeilijkte.

Vragen?
stel ze aan Eva

+31 (0)88 255 52 22 Whatsapp Mail

Vragen over Tweetaligheid?