Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22

Tips om te werken als tolk

Als u twee of meer talen spreekt, betekent dat niet zomaar dat u kunt gaan werken als tolk. Werken als professionele tolk vereist speciale vaardigheden en disciplines. Om dit werk goed te kunnen doen, beheerst u uiteraard twee talen vloeiend, en voldoet u aan bepaalde opleidingen. Maar er is nog meer wat belangrijk is.

Dit zijn tien handvaten die u moet aanhouden als u als tolk wilt werken:

1. Introductie

Bij het begin van een telefonische of persoonlijke tolkdienst stelt u zich eerst even voor. Vertel altijd wie u bent, wat u gaat doen en hoe u dat gaat doen. Bijvoorbeeld: “Hallo, ik ben X, uw tolk. Ik ga tolken in de eerste persoon”.

2. Onpartijdigheid

Onthoud dat u in de rol van een tolk als het ware een onzichtbare entiteit bent, dus wees altijd onpartijdig.

3. Integriteit

Vergeet nooit dat u vaak te maken krijgt met vertrouwelijke informatie en dat u dit privé dient te houden. Uw rol is dat alles wat wordt gezegd, wordt overgebracht van de ene taal naar de andere taal zonder informatie weg te laten, te bewerken, te veranderen of toe te voegen en zonder dit te delen met derden.

4. Leiding

Hoewel een tolk zich niet met een conversatie bemoeit en enkel gesproken tekst vertaalt, moet hij in enkele, uitzonderlijke gevallen uit de rol van tolk stappen om uitleg te geven over culturele verschillen en misverstanden.

5. Nauwkeurigheid

Kennis van de juiste terminologie (bijvoorbeeld in de zorg of advocatuur) is zeer belangrijk bij het overbrengen van informatie van de ene naar de andere taal.

6. Pro-activiteit

Wanneer de conversatie niet soepel verloopt, is het de taak van de tolk om dit te herkennen en in te grijpen. Bijvoorbeeld door te zeggen: “Ik spreek als uw tolk. Uw cliënt lijkt uw vraag niet te begrijpen. Kunt u alstublieft uw vraag anders formuleren?”

7. Neutraliteit

Verstrek nooit uw standpunt en geef geen advies, ook niet wanneer één van de partijen u hierom vraagt. Zeg netjes: “Het is niet de rol van een tolk om een mening of advies te geven. Wilt u dat ik uw vraag stel aan X?”

8. Verschijning

Uw uiterlijk dient niet opvallend te zijn. Kleed u zakelijk of semi-casual en draag niet teveel make-up en opvallende sieraden die kunnen afleiden en uw professionele uitstraling overschaduwen.

9. Professionele ontwikkeling

Professionele ontwikkeling is heel belangrijk. Zorg dat u up-to-date bent en blijft met nieuwe terminologie, breidt uw woordenlijsten uit, volg cursussen en lees nieuws en tijdschriften in uw vakgebied. Als tolk stopt u nooit met leren.

10. Afsluiting

Sluit uw tolkopdracht altijd op een goede manier af. Vraag bijvoorbeeld: “Is er nog iets waarmee ik u kan helpen?”

Voor bepaalde opdrachten is het niet voldoende om vloeiend twee talen te spreken. Wilt u bijvoorbeeld werken als gerechtstolk, dan dient u beedigd te zijn en ingeschreven bij het Register Beëdigde Tolken en Vertalers (RBTV). Dit geldt ook wanneer u wilt tolken voor het Europees parlement, waar naast beëdiging ook nog een universitaire opleiding wordt geëist. Een goede start is sowieso een opleiding tot tolk (of vertaler).

Tolk nodig?

Ben je op zoek naar een tolk? TVcN biedt verschillende tolkendiensten aan.

Vragen?
stel ze aan Eva

+31 (0)88 255 52 22 Whatsapp Mail

Meer weten over onze tolken?