Corona update (23 maart 2020):
Tolk nodig? Een conference call of video is dé oplossing

Op dit moment werken we allemaal thuis om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Toch zijn er gesprekken die door moeten gaan waarbij een tolk nodig is. Had je al gedacht aan een conference call met tolk? Of een videotolk? Tijdens het gesprek hoef je dan niet op dezelfde locatie te zijn als jouw relatie of cliënt en heb je wel het gemak van een tolk.

Conference call met tolk aanvragen:

 1. Bel 088 255 52 22 of online met deze link.
 2. Er wordt gevraagd naar de gewenste taal.
 3. De verbinding met de tolk wordt gemaakt.
 4. Een instructiebandje wordt gestart.
 5. De verbinding met de cliënt/relatie en de andere gesprekspartners wordt gemaakt.
 6. Let op: wanneer je niet gelijk verbinding kan maken met een van de gesprekspartners toets dan *0# om het opnieuw te proberen, verbreek de verbinding niet.

Download gratis het handige overzicht!

Een conference call is mogelijk met maximaal 5 personen: jij, de cliënt/relatie, de tolk en maximaal 3 andere gesprekspartners. Bij een schaarse taal, kan je beter de conference call met tolk vooraf reserveren. In 80% van alle 200 talen heb je direct een tolk aan de lijn.

Videotolk aanvragen:

 1. Bel 088 255 52 22.
 2. Geef aan dat je geïnteresseerd bent in een videotolk.
 3. Geef aan welk videoplatform je wilt gebruiken.
 4. Wij denken met je mee over de juiste (technische) oplossing, we ondersteunen de meeste videoplatforms.*
 5. Ons doel is om binnen 24 uur een tolk voor jouw videodienst te hebben!

TVcN blijft 24/7 voor jou beschikbaar. Tolk direct spreken of reserveren? Bel 088 255 52 22 of vraag online aan met deze link.

*Het is belangrijk dat het videoplatform de mogelijkheid biedt om voorafgaand aan het gesprek een deelname link te delen met de tolk.

Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22
Thuiswerken door corona?
Tolk nodig?
Een conference call is de oplossing.

Thuiszorg in andere culturen

Iedereen in Nederland heeft recht op zorg. Het aantal immigranten en vluchtelingen groeit en wanneer zij eenmaal statushouder zijn, kunnen zij dezelfde zorg aanvragen als autochtonen. Zorgverleners, bijvoorbeeld in de thuiszorg, krijgen dan ook steeds meer te maken met andere culturen en een taalbarrière. En dat vraagt om een andere aanpak.

Thuiszorg

Niet-westerse allochtonen gaan vaker naar de huisarts en het ziekenhuis dan autochtonen. Als het echter om thuiszorg gaat, maken zij daar juist minder gebruik van. Dit komt omdat zij in de eerste plaats te weinig weten over de beschikbare voorzieningen. Maar ook omdat veel zorgverleners onvoldoende kennis hebben van interculturele hulpverlening. Specifieke kennis over bepaalde culturele gewoonten en gebruiken is niet altijd aanwezig en daarom willen cliënten soms liever geen thuishulp. Daarnaast is een taalbarrière vaak een oorzaak om geen hulp te vragen. Ook bestaat er in bepaalde culturen een soort gêne als het gaat om een hulpvraag. De angst gezichtsverlies te lijden binnen de gemeenschap speelt vaak een grote rol als ‘buitenstaanders’ ingeschakeld moeten worden voor verzorging.

Mantelzorg

Naast het bovenstaande, is er nog een reden waarom niet-westerse allochtonen vaak geen thuiszorg aanvragen. In sommige culturen is het namelijk heel gewoon dat de familie voor een patiënt zorgt (mantelzorg). Zo is bijvoorbeeld driekwart van de Marokkanen van mening dat hun kinderen voor hen moeten zorgen als zij op leeftijd zijn. Ook Turkse ouderen hebben een voorkeur voor familiezorg, echter wel wat minder uitgesproken dan Marokkanen.

Wanneer iemand ziek wordt en thuis verzorgd moet worden, kan het zomaar zijn dat een dochter direct stopt met werken of haar studie laat vallen om voor de zieke ouder te zorgen. Nou is dit voor huishoudelijk werk niet zo’n probleem, maar als het gaat om verpleegkundige of lichamelijk zorg, dan is professionele zorg toch echt beter. Bepaalde lichamelijk zorg wordt echter ook vaak door een familielid gedaan en ook dit heeft meestal met een culturele achtergrond te maken. Mensen stellen zich liever niet letterlijk bloot aan een vreemde omdat naaktheid een schaamtevolle situatie is.

Inleven in de cultuur

Wordt thuiszorg eenmaal wel ingeschakeld omdat het niet anders kan, vaak op last van een behandelend arts, dan is het wenselijk dat verzorgenden, of dat nou een verpleegkundige of een huishoudelijke hulp is, zich inleven in de cliënt en zijn of haar cultuur. De wensen en behoeften van allochtone zorgbehoevenden zijn in sommige opzichten anders dan die van autochtone Nederlanders. Worden de werkzaamheden niet afgestemd met de wensen van de cliënt, dan is de kans groot dat een zorgverlener al snel niet meer gewenst is.

Een Nederlandse zorgverlener wil graag alles plannen en werkzaamheden op zijn of haar eigen manier uitvoeren naar normen en protocollen zoals die geleerd zijn. Echter leeft men in bepaalde culturen juist met de dag en hebben zij hun eigen opvattingen over hoe bepaalde dingen moeten worden uitgevoerd. Dat kan om iets simpels gaan als hoe iets schoongemaakt moet worden, maar ook over de manier van wassen. Zo worden sommige mensen liever gewoon gewassen met een teiltje water en een washandje in plaats van dat zij onder de douche worden gezet. Maar ook iets heel simpels als het dragen van schoenen in huis is iets om rekening mee te houden. In islamitische culturen, zoals bij Turken en Marokkanen, worden binnenshuis meestal geen schoenen gedragen. Zeker wanneer er tapijten of vaste vloerbedekking ligt. Het is een teken van respect om dan een paar sloffen mee te nemen en te dragen. Een ander teken van respect is om enkele standaard woordjes of zinnetjes in de taal van de cliënt te leren, zoals goedemorgen, hoe gaat het met u, etc. Dit wordt absoluut gewaardeerd!

Naderende dood

Een ander cultureel verschil is het praten over de naderende dood wanneer een cliënt terminaal is. Wij vinden het heel normaal om daarover te praten, terwijl veel niet-westerse allochtonen dit vaak juist ongepast en zielig vinden. Dat wil niet zeggen dat de cliënt helemaal niet moet worden voorbereid, het is een kwestie van de juiste aanpak op een zorgvuldige manier. Het is belangrijk het juiste moment te kiezen. Zo is het vaak beter om eerst de persoon aan te spreken die informeel het leiderschap binnen de familie vervult. Daarbij moet er rustig de tijd voor worden genomen en het is niet wenselijk wanneer er veel mensen aanwezig zijn want dat zorgt voor teveel onrust, in sommige culturen op het hysterische af.

Overlijden

Is een islamitische cliënt eenmaal overleden en ben je als zorgverlener aanwezig, dan is het goed om te weten dat het een islamitische gewoonte is de overledene met het gezicht naar Mekka te leggen en direct de ogen te sluiten. Vervolgens volgt er een rituele wassing met veel water door mensen uit de gemeenschap. Meestal wordt het lichaam dan drie keer gewassen. Gaat het om een vrouw en heeft zij lang haar, dan kan het zijn dat haar haren in drie vlechten worden gebonden. Verder krijgt de overledene een lijkwade aan die het hele lichaam bedekt en er mogen alleen maar goede dingen over de overledene worden gezegd. Ook wordt er gebeden voor het welzijn van de overledene in het hiernamaals. Opbaren gebeurt niet in islamitische culturen en begraven moet het liefst binnen 24 uur.

Taalbarrière

Zoals eerder genoemd, is een taalbarrière vaak ook een struikelblok voor goede communicatie tussen cliënt en zorgverlener. Wanneer partijen elkaar niet goed begrijpen, kan dit de juiste zorgverlening flink in de weg staan. Dit kan zelfs tot grote gezondheidsrisico’s leiden. Familieleden, vrienden of kennissen worden vaak ingezet als informele tolk maar dit is in veel gevallen niet wenselijk omdat dit risico’s met zich meedraagt. Zo bestaat het risico dat de ‘tolk’ mogelijk niet de juiste informatie doorgeeft of dat hij zich met de inhoud van het gesprek gaat bemoeien in plaats van zich te gedragen als tolk. Informele tolken hebben vaak de neiging hun vaardigheden op dit gebied te overschatten en hun tekortkomingen te onderschatten. Ze willen behulpzaam zijn en denken vaak dat welke vertolking dan ook beter is dan geen vertolking. Niets is echter minder waar. Een slechte of gedeeltelijke vertolking kan erger zijn dan geen vertolking omdat mensen vaak handelen op basis van onjuiste of onvolledige informatie.

Tolken op afstand

In veel situaties is het dan ook wenselijk een professionele tolk in te schakelen. En dat kan heel simpel via onze telefonische tolkdienst die 24/7 bereikbaar is. Meer het kan zelfs nog beter! Voor zorgverleners is het nu ook mogelijk om een videotolkgesprek te voeren via een smartphone, tablet of computer. Dit maakt de communicatie tussen cliënt en zorgverlener nog persoonlijker.

Het voordeel van het werken met een tolk, telefonisch of via beeld, is dat niet alleen een taalbarrière wordt weggenomen, maar dat de tolk ook de cultuur van de allochtone persoon kent. De tolk kan dan naast zijn of haar vertalende functie ook te hulp schieten wanneer er onbegrip tussen partijen is door cultuurverschillen. Tijdens een videogesprek is dit nog gemakkelijker omdat de tolk kan observeren en de aanwijzingen van de zorgverlener direct kan vertalen.

Cultuurworkshop

Heb je in je werk veel met andere culturen te maken en merk je daarbij dat cultuurverschillen vaak tot onbegrip leiden? Dan ben je op zoek naar een van onze culturele workshops? TVcN leert jou beter omgaan met culturele sensitiviteit.

Vragen?
stel ze aan Eva

+31 (0)88 255 52 22 Whatsapp Mail

Meer weten over onze cultuurworkshops?