Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22

Taal in de spotlight: Arabisch

Arabisch is een Semitische taal die door ongeveer 380 miljoen mensen in zo’n 28 landen van Afrika naar het Midden-Oosten wordt gesproken. Moslims in de wereld vereren Arabisch als de taal van de Heilige Koran; volgens hen is de Koran geschreven in de puurste vorm van het Arabisch.

Het Arabisch zoals dat tegenwoordig wordt gebruikt in de media en in al het geschreven materiaal, wordt in het westen Modern Standaard Arabisch (MSA) genoemd en is de officiële taal in de hele Arabische wereld. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt met het klassiek Arabisch (Foeṣḥā) waarin de Koran is geschreven. In de Arabische wereld wordt dit onderscheid echter niet gemaakt.

Modern Arabisch is een ongewone taal omdat het wordt gekenmerkt door ‘diglossie’. Dit betekent dat modern Arabisch uit twee talen bestaat: Modern Standaard Arabisch (MSA) en informeel Arabisch (dialect). Modern Standaard Arabisch wordt gebruikt bij het lezen en schrijven en in de formele spraak: in officiële documenten, in een educatieve omgeving en voor de communicatie tussen Arabieren van verschillende nationaliteiten. Het is afgeleid van de klassieke, ‘pure’ taal van de Koran. Modern Standaard Arabisch is echter een aangeleerde taal, het is niemands moedertaal. De gesproken vormen van het Arabisch lopen sterk uiteen en ieder Arabisch land heeft zijn eigen dialect. In feite worden alle Arabisch sprekende mensen opgevoed in een dialect, ook wel omgangstaal genoemd.

Arabische dialecten zijn over het algemeen gesproken talen. Arabieren gebruiken hun dialect of omgangstaal in al hun dagelijkse interacties, zoals thuis, met vrienden of tijdens het winkelen. De verschillen tussen de dialecten zijn echter zo groot, dat ze onderling vaak niet verstaanbaar zijn. Vandaar dat men overschakelt naar Modern Standaard Arabisch wanneer zij zich in een formele situatie bevinden. Van alle gesproken dialecten is het Egyptisch Arabisch het bekendst, voornamelijk als gevolg van de rol van Egypte als de belangrijkste producent van films en tv-programma’s in de Arabische wereld.

Het Arabisch wordt, met een alfabet van 28 letters, gezien als één van de vreemdste talen ter wereld omdat het van rechts naar links wordt geschreven met uitzondering van cijfers, die van links naar rechts worden geschreven. Er zijn verschillende soorten van het Arabische schrift, de ene wat ingewikkelder dan de ander. De meest bekende zijn ‘Koefisch’ en ‘Thulutuh’, twee kalligrafische vormen. Deze vormen worden in de hele moslimwereld in moskeeën, huizen en andere gebouwen gebruikt vanwege hun decoratieve doeleinden.

Arabisch stamt af van een taal die in de literatuur bekend is als Proto-Semitisch. De oorsprong van de taal ligt op het Arabische Schiereiland, nog voor de islam daar zijn intrede deed. Het oorspronkelijke Arabisch kende slechts 17 letters voor meer dan 17 klanken en geen mogelijkheid tot weergave van korte klinkers. Mede daardoor was het lezen van geschreven tekst moeilijk en gaf het aanleiding tot verschillende interpretaties. Om dit probleem te beperken heeft men het alfabet uitgebreid tot 28 letters. Dit is nog goed te zien in een aantal letterparen waar de toegevoegde letter bijvoorbeeld een extra puntje heeft.

Het Arabisch verspreidde zich vanaf de 7e eeuw snel over het Midden-Oosten. Het traditionele geschreven Arabisch is maar weinig veranderd sinds de codificatie ervan begon tegen het einde van de 8e eeuw. Belangrijke personen bij die codificatie waren al-Khalil en zijn leerling Sibawaihi. Zij werkten een puristisch en prescriptief systeem uit, dat bepaalde wat correct en wat fout taalgebruik was. Bij die codificatie steunde men op drie bronnen: de taal van de pre-islamitische poëzie, de taal van de Koran en het taalgebruik van de Bedoeïenen.

Stuur je vragen
naar Frank

Medewerker Human Resource Center +31(6)46933415 Whatsapp Mail

Wil je meer weten over onze tolken?