Corona update (23 maart 2020):
Tolk nodig? Een conference call of video is dé oplossing

Op dit moment werken we allemaal thuis om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Toch zijn er gesprekken die door moeten gaan waarbij een tolk nodig is. Had je al gedacht aan een conference call met tolk? Of een videotolk? Tijdens het gesprek hoef je dan niet op dezelfde locatie te zijn als jouw relatie of cliënt en heb je wel het gemak van een tolk.

Conference call met tolk aanvragen:

 1. Bel 088 255 52 22 of online met deze link.
 2. Er wordt gevraagd naar de gewenste taal.
 3. De verbinding met de tolk wordt gemaakt.
 4. Een instructiebandje wordt gestart.
 5. De verbinding met de cliënt/relatie en de andere gesprekspartners wordt gemaakt.
 6. Let op: wanneer je niet gelijk verbinding kan maken met een van de gesprekspartners toets dan *0# om het opnieuw te proberen, verbreek de verbinding niet.

Download gratis het handige overzicht!

Een conference call is mogelijk met maximaal 5 personen: jij, de cliënt/relatie, de tolk en maximaal 3 andere gesprekspartners. Bij een schaarse taal, kan je beter de conference call met tolk vooraf reserveren. In 80% van alle 200 talen heb je direct een tolk aan de lijn.

Videotolk aanvragen:

 1. Bel 088 255 52 22.
 2. Geef aan dat je geïnteresseerd bent in een videotolk.
 3. Geef aan welk videoplatform je wilt gebruiken.
 4. Wij denken met je mee over de juiste (technische) oplossing, we ondersteunen de meeste videoplatforms.*
 5. Ons doel is om binnen 24 uur een tolk voor jouw videodienst te hebben!

TVcN blijft 24/7 voor jou beschikbaar. Tolk direct spreken of reserveren? Bel 088 255 52 22 of vraag online aan met deze link.

*Het is belangrijk dat het videoplatform de mogelijkheid biedt om voorafgaand aan het gesprek een deelname link te delen met de tolk.

Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22
Thuiswerken door corona?
Tolk nodig?
Een conference call is de oplossing.

Signs of Safety, de kracht van partnerschap

Bureau Jeugdzorg Drenthe heeft de film ‘Signs of Safety, de kracht van partnerschap’ ontwikkeld. ‘Signs of Safety’ is een in Australië ontwikkelde methodiek voor gezinnen waarin de veiligheid van een kind een probleem vormt. De methode wordt inmiddels wereldwijd gebruikt om kindermishandeling tegen te gaan, zoveel mogelijk met de gezinsleden zelf. Signs of Safety gaat uit van de goede wil van ouders en probeert met ouders samen te werken. Het doel van de werkwijze is dat het kind (weer) veilig kan opgroeien in het gezin.

Signs of Safety

De oplossingsgerichte benaderingswijze Signs of Safety is ontwikkeld door de Australiërs Andrew Turnell en Steve Edwards en richt zich op gezinnen waarbij (vermoedelijk) sprake is van kindermishandeling zonder het probleem te vergeten. De kern van de benaderingswijze is om naast het benoemen van de aanwezige risicofactoren ook doelbewust samen met de gezinsleden te zoeken naar positieve krachten in het gezin, zodat er een werkbaar overzicht ontstaat hoe in dát gezin een situatie gecreëerd kan worden waarin de kinderen veilig zijn. Bij de positieve krachten gaat het om reële factoren die in de loop van de tijd ingezet kunnen worden om de risicofactoren te verminderen, zodat de veiligheid voor het kind toeneemt.

Volgens Turnell is de belangrijkste factor in ‘verschil maken’ in het leven van kwetsbare kinderen de relatie tussen professionals en de familie (partnerschap) en tussen professionals onderling (samenwerking). Aan de praktische uitgangspunten ligt steeds een houding van respect ten grondslag voor de ouders en jeugdigen: ‘deze mensen zijn het waard om mee te werken’ in plaats van ‘deze mensen zijn het waard om aan te werken’.

De kracht van Signs of Safety is het betrekken van alle voor het gezin belangrijke mensen. Deze kunnen uit de familie komen, maar ook uit de buurt. Daarnaast zijn er professionals, zoals leerkracht en huisarts, die een rol kunnen hebben bij het herstel van de veiligheid. Met alle betrokkenen worden de zorgen en de krachten gedeeld. Dit gebeurt in aanwezigheid van de ouders en zo mogelijk het kind, in de vorm van een conferentie. Hierdoor ontstaat openheid en duidelijkheid voor alle partijen en krijgt ieder oog voor de verschillende visies van de deelnemers.

Het opstellen van een veiligheidsplan is noodzakelijk wanneer ten minste de professionals de veiligheid van het kind niet voldoende gewaarborgd zien. De bodemeisen zijn de leidraad voor het veiligheidsplan. Ouders maken samen met hun netwerk een plan waarin zij aan de instelling laten zien dat hun kind veilig kan opgroeien. De instelling beoordeelt het plan en geeft daar haar goedkeuring aan. Doordat het een plan is dat door het gezin en het netwerk is opgesteld, zijn ouders gemotiveerder om het uit te voeren. Zij hebben immers zelf de keuzes gemaakt. Dit zorgt niet alleen voor draagvlak en een betere sfeer in het gezin; er blijken soms ook meer oplossingen te zijn dan een hulpverlener kan bedenken. Ook het doorbreken van het isolement en geheimzinnigheid rondom problemen betekent vaak een stap in de goede richting.

Kindermishandeling komt in alle lagen van de bevolking voor, ook bij niet-Nederlandstalige gezinnen. In het laatste geval zet Bureau Jeugdzorg Drenthe tolken in om het veiligheidsplan en alles wat erbij komt kijken te bespreken.

Bedoeling van de film

Zoals gezegd heeft Bureau Jeugdzorg Drenthe de film ‘Signs of Safety, de kracht van partnerschap’ ontwikkeld. Deze film is gemaakt met twee redenen:

 1. Signs of Safety geeft de medewerkers van Bureau Jeugdzorg Drenthe veel inspiratie voor het werk. Die inspiratie willen zij graag delen en verspreiden;
 2. Bij Bureau Jeugdzorg Drenthe hebben zij ervaren dat het een benaderingswijze is en niet het los gebruiken van de hulpmiddelen. Daarnaast is het parallelle proces van implementeren van belang, zodat de medewerkers op dezelfde manier worden aangestuurd en ondersteund als men wil dat er met cliënten wordt gewerkt. Er is dus geen sprake van ‘een Signs of Safety doen’ of na een dag training dit al goed kunnen. Het vergt jarenlange oefening en training: Signs of Safety implementeren is voor een organisatie een meerjarige lerende reis om te komen tot diepgang in de toepassing van de benaderingswijze.

Vragen?
stel ze aan Eva

+31 (0)88 255 52 22 Whatsapp Mail

Meer weten over onze partnerships?