Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22

Rotterdam start campagne tegen straattaal

Met uitroepen als ‘fawaka’ (hoe gaat het), ‘hé kill’ (hé jongen) en ‘dope’ (tof) komen jongeren er niet. Straattaal die zo’n negen- tot tienduizend jongeren van de mbo-doelgroep in Rotterdam tot in de puntjes spreken terwijl ze amper het Nederlands voldoende beheersen om een fatsoenlijke brief te schrijven.

Als het aan de gemeente Rotterdam ligt gaan de jongeren beter op hun taal letten en daarom heeft de stad deze week de campagne ‘Jouw taal, Zijn taal’ gelanceerd om hen hiervan bewust te maken.

Volgens wethouders Korrie Louwes (D66) van Participatie en Hugo de Jonge (CDA) van Onderwijs realiseren jongeren zich niet hoe nadelig het kan uitpakken in hun verdere loopbaan als ze beter zijn in straattaal dan in normaal Nederlands.

Wethouder Korrie Louwes:”Deze jongeren zijn slim genoeg om een mbo-opleiding af te ronden. Ze realiseren zich niet dat hun taalniveau zeer te wensen over laat, ze ervaren het zelf niet als een probleem. Tot ze op zoek gaan naar een stageplaats of baan. Dan komt het aan op goede spreek-, luister- en schrijfvaardigheden. Doel van de campagne is dat jongeren zich realiseren: hé, dit gaat over mij.”

Door een test op www.jouwtaalzijntaal.nl te doen kunnen jongeren nagaan of hun kennis van de Nederlandse taal voldoende is. Ook vinden ze hier een overzicht van allerlei manieren om aan hun taalvaardigheid te werken. Dat kan via bijlessen op school en meedoen aan de Zomerschool, maar ook via allerlei app’s, spelletjes en websites.

De eerste twee weken van oktober hangen op diverse (v)mbo scholen en in de metro posters om jongeren over hun taalniveau aan het denken te zetten. Op televisieschermen in metrostation Beurs is een animatie te zien.

Straattaal

Straattaal, niet te verwarren met jongerentaal, is een mengtaal die jongeren van verschillende culturele en sociale achtergronden in het dagelijks leven spreken op school en op straat. Niet alle straattaalsprekers behoren tot dezelfde groep of subcultuur. Voor straattaal geldt, net als voor jongerentaal, dat het niet toegeschreven kan worden aan een specifieke en afgebakende groep jongeren.

Straattaal mag ook niet worden verward met slang (plat taalgebruik). Taalkundigen duiden het aan als een mengtaal die aan het eind van de 20e eeuw ontstond op plaatsen waar autochtone en relatief veel allochtone jongeren met elkaar samenleefden. De taal ontstond door spontane communicatie doordat met name sommige allochtone jongeren het Nederlands gebrekkig beheersten.

Straattaal is in wezen een belangrijk onderdeel van de sociale identiteit. Onder taalkundigen woedt echter een discussie over de waarde van straattaal. Sommigen, zoals de gemeente Rotterdam, vinden het een teken van verpaupering van het taalvermogen en infantilisering van de cultuur. Anderen vinden het een natuurlijke en waardevolle ontwikkeling die bijdraagt aan de interculturele communicatie en de ontwikkeling van jongeren.

Straattaal tolken hebben wij niet in ons bestand 😉 Maar gelukkig is dat ook niet nodig want als het moet kunnen jongeren zich ook prima verstaanbaar maken in hun eigen, ‘normale’ taal. Voor vertalingen van straattaalwoorden kunt u terecht op straatwoordenboek.nl.

Vragen?
stel ze aan Eva

+31 (0)88 255 52 22 Whatsapp Mail

Wil je gebruik maken van onze tolken of cultuurspecialisten?