Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22

Populariteit Spaans neemt toe op middelbare scholen

Ter gelegenheid van de Europese Dag van de Talen, wat elk jaar gevierd wordt op 26 september, publiceert Eurostat, het statistische bureau van de Europese Unie, gegevens over het leren van talen op school.

Populariteit van Spaans neem toe.

De algemene doelstellingen van dit evenement zijn om het publiek te wijzen op het belang van het leren van talen, om de rijke taalkundige en culturele diversiteit van Europa te promoten en om het levenslang leren van talen binnen en buiten school te bevorderen. Engels is nog steeds de meest bestudeerde taal, maar de populariteit van Spaans neem toe.

EU 24 talen

Sinds de toetreding van Kroatië zijn er binnen de EU 24 talen erkend. Daarnaast zijn er inheemse regionale talen en minderheidstalen door migranten naar de EU gebracht. In de EU-lidstaten was Engels met 96,7 procent in 2012 nog steeds de meest bestudeerde vreemde taal op voortgezet niveau, ver voor het Frans (34,1%), Duits (22,1%) en Spaans (12,2%). Het belang van Engels als vreemde taal binnen de EU wordt ook bevestigd door zijn leiderschap in bijna alle lidstaten.

Spaans

De verhoudingen tussen de talen EngelsFrans, Duits of Spaans als vreemde taal die door leerlingen op het voortgezet onderwijs worden gestudeerd, zijn elk toegenomen tussen 2005 en 2012 op EU-niveau, zij het op verschillende manieren. De meest opmerkelijke stijging in relatieve termen in deze periode is wel het Spaans. Het percentage leerlingen dat voor deze vreemde taal koos, steeg van 7,4 procent in 2005 naar 12,2 procent in 2012.

Engels

Engels was in 2012 op het middelbaar onderwijs nog steeds de meest bestudeerde taal met een aandeel van meer dan 90 procent in de EU-lidstaten, met uitzondering van België (45,4%), Luxemburg(54,4%), Hongarije (62,6%), Bulgarije (86,2%) en Portugal (86,4%). Tussen 2005 en 2012 is het aantal leerlingen dat Engels leerde op school in bijna alle lidstaten gestegen, met uitzondering van Portugal(van 98,3% in 2005 naar 86,4% in 2012), Spanje (van 98,4% naar 98,1%) en Letland (van 96,2% naar 96,1%).

Frans

Frans werd in 2012 bestudeerd door meer dan de helft van de leerlingen in het middelbaar onderwijs in de EU In Luxemburg (100%), Cyprus (91,7%), Roemenië (85,7%), Italië (69,9%), Ierland (63,5%), Nederland (57,7%) en Portugal (57,4%). Het aantal leerlingen dat Frans als een vreemde taal leerde, daalde tussen 2005 en 2012 in veertien lidstaten, steeg in negen lidstaten en bleef stabiel in Luxemburg.

Ten minste de helft van de leerlingen in het middelbaar onderwijs in de EU studeerden in 2012 Duits als vreemde taal in Luxemburg (100%), Denemarken (73,5%), Polen (69,2%), Nederland (51,5%) en Slowakije (50,2%) , terwijl het Spaans werd bestudeerd door meer dan een vijfde in Zweden (42,3%), Frankrijk (36,2%), Portugal (21,6%) en Italië (20,5%).