Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22

Nederlandse taal essentieel voor internationaal opererende bedrijven

De Duitse president Joachim Gauck kwam vorige week, in een rede over Europa, met het bijzondere voorstel om binnen alle lidstaten van de Europese Unie Engels als voertaal te gebruiken. Volgens de president moet iedereen binnen de EU met elkaar kunnen communiceren en daarom zouden alle Europeanen Engels moeten leren. Nou is het Engels al één van de belangrijkste werktalen binnen de EU en in het bedrijfsleven, maar uit een recent onderzoek blijkt dat niet alleen Engels belangrijk is, maar zeker ook de taal van het land van vestiging, in ons geval het Nederlands. Ook bij internationale werkgevers.

Onderzoek

In opdracht van het Talencentrum Universiteit Maastricht werd het onderzoek uitgevoerd onder zestig grote werkgevers in de medische-, financiële-, dienstverlenende-, productie-, hoger onderwijs-, consultancy, overheids- en juridische sectoren, waarvan velen internationaal opereren. Het doel van het onderzoek was om te weten te komen hoe belangrijk taalcompetenties zijn in de werving en selectie van jonge academici.

Uitkomsten

Van alle ondervraagde werkgevers gaf 60 procent aan dat taalcompetenties een rol spelen in de selectie van jonge academici. Per sector zijn er echter wel grote verschillen. In de productie- en dienstensector is dit percentage zelfs 90 procent, terwijl dit in de medische sector slechts 23 procent is. Vooral beheersing van de Nederlandse taal blijkt belangrijk, ook voor internationaal opererende bedrijven. Het overgrote deel van de werkgevers (79%) is het er over eens dat de beheersing van de Nederlandse taal een must is om bij hen te kunnen werken. Voor internationale studenten die in ons land willen werken betekent dit dat zij Nederlands moeten leren om hun kansen op een arbeidsplaats te vergroten. Om nog meer kans te maken moeten jonge academici voor 47 procent van de ondervraagde werkgevers ook de Engelse taal beheersen. Voor slechts 10 procent van de werkgevers is het voldoende als de kandidaat alleen de Engelse taal goed beheerst. De beheersing van een derde taal, Frans of Duits, is voor slechts 5 procent van de werkgevers belangrijk.

Wel wordt er onderscheid gemaakt naar het type van de functie. Voor banen met een duidelijke internationale focus worden hogere taaleisen gesteld. Daarnaast associëren enkele werkgevers taalcompetenties met andere competenties, zoals intelligentie, open staan voor andere culturen en doorzettingsvermogen. Sollicitanten die hun talen goed beheersen maar dit niet officieel kunnen aantonen hoeven zich overigens geen zorgen te maken. Want hoewel taalcompetenties belangrijk zijn voor werkgevers, hechten zij geen groot belang aan een taalcertificaat of ander soort bewijs van het taalniveau van de sollicitant.

Talencentrum Universiteit Maastricht

De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt bij het herzien van het talenbeleid van de Universiteit Maastricht. Het Talencentrum van de Universiteit Maastricht geeft trainingen in Engels, Nederlands, Frans, Spaans, Duits, Italiaans, Portugees, Arabisch en Russisch. Internationale studenten en medewerkers kunnen op kosten van de universiteit een cursus Nederlands volgen. De Universiteit Maastricht wil daarmee bijdragen aan de sociale integratie van buitenlandse studenten in de Nederlandse maatschappij. Jaarlijks volgen zo’n 1200 (aankomend) studenten een basis- of gevorderdencursus Nederlands bij het Talencentrum.

Internationaal ondernemen en taal

Wanneer u internationaal onderneemt is het niet alleen belangrijk dat u meertalige werknemers hebt, maar ook dat al uw communicatie-uitingen zijn afgestemd op het land (of landen) waarin u actief bent. Dit omdat elk land, en in veel landen zelfs per regio, staat of provincie, haar eigen eigenaardigheden heeft, variërend van cultuur tot wetgeving. Om te kunnen voldoen aan de unieke eisen die voortvloeien uit dergelijke verschillen, is het belangrijk dat de communicatie geschiedt in de taal van de doelmarkt. Het is bewezen dat een heldere taalstrategie tot meer omzet leidt bij internationaal ondernemen.

Op dit punt kunnen wij u van dienst zijn. Al uw communicatie-uitingen en bedrijfsdocumenten vertalen wij professioneel naar de taal van de doelmarkt, rekening houdend met de wetgeving en de cultuur van het land. Of het nu gaat om marketingboodschappen, contracten, financiële rapporten, bedrijfsliteratuur, algemene voorwaarden, leveringsvoorwaarden, juridische documentatie of websites, het is allemaal mogelijk. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor tolken wanneer u persoonlijke gesprekken moet voeren. Wij werken met 1500 gekwalificeerde tolken en vertalers in vrijwel elke denkbare taal!

Vragen?
stel ze aan Eva

+31 (0)88 255 52 22 Whatsapp Mail

Wil je meer informatie over onze diensten?