Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22

Medisch vertalen, een specialisme op zich

Medisch en farmaceutisch vertalen is een zeer gespecialiseerde discipline. Medische vertalers moeten  kennis hebben van medische terminologie, maar daarnaast ook van eventuele cultuurverschillen. Ook moeten zij de brontekst zeer exact kunnen vertalen; in deze discipline is er absoluut geen ruimte voor vrije interpretaties.

Tolken of vertalen

Medisch vertalen verschilt overigens van medisch tolken. Tolken werken met artsen en specialisten en zorgen voor een directe vertaling tussen zorgverlener en patiënt, terwijl een medisch vertaler met documenten werkt.

Wat zijn medische vertalingen?

Onder medische vertalingen worden o.a. verstaan: bijsluiters, voorlichtingsmateriaal, productbeschrijvingen, handleidingen van medische apparatuur, handleidingen van medische software, wetenschappelijke artikelen, operatieverslagen, medische dossiers, klinische trials, klinische protocollen, medische rapporten en nog veel meer.

Specialistische terminologie

Een vreemde taal beheersen is in deze simpelweg niet voldoende. Wij zijn allemaal wel overtuigd van onze kennis van het Nederlands nietwaar? En waarschijnlijk spreek je ook best behoorlijk Engels. Probeer onderstaande zin uit een medische tekst dan maar eens te begrijpen en te vertalen:

“Algehele pruritus is een typisch kenmerk van cholestatische aandoeningen, vooral bij chronische aandoeningen. Indien de cholestasis lang aanhoudt, bijvoorbeeld bij primaire biliaire cirrose, kan de pruritus gepaard gaan met afzettingen van lipiden in de huid (xanthelasmata, xanthomas) en met verschijnselen van malabsorptie.”

Zeg eens eerlijk? Hoeveel heb je van dit stukje tekst begrepen? En kan je dit naar het Engels (of een andere taal) te vertalen?

Kennis van specialistische terminologie is essentieel in het vertalen van medische teksten. Het vertalen van medische documenten en medische termen kan dus niet zomaar worden toevertrouwd aan iemand die de brontaal als moedertaal heeft. Medische vertalers maken gebruik van de huidige medische terminologie en jargon en cultureel gevoelige taal om de bedoelde betekenis van een medische tekst juist weer te geven. Daarom is het heel belangrijk dat een medische tekst wordt vertaald door een linguïst die goed bekend is met de medische industrie in de doeltaal, maar ook met de cultuur van de doeltaal, en weet welke woorden te gebruiken zodat deze passen binnen de medische en culturele context.

Specialisme

Medische vertalers zijn doorgaans native speakers met een specialisme in de medische sector, bijvoorbeeld artsen. Sommige medische termen kunnen in een land zelfs per regio verschillen en de vertaler is daarvan eveneens op de hoogte. Bovendien is een medische vertaler in staat om teksten te vertalen voor verschillende doelgroepen; voor medische professionals, maar ook voor leken. In dit laatste geval moet u vooral denken aan patiënten die een tekst moeten kunnen begrijpen. Verder moet de vertaler in staat zijn om de tekst zeer nauwkeurig te vertalen zonder enige onduidelijkheden, een vrije of persoonlijke interpretatie is in deze discipline onmogelijk. Fouten in de vertaling kunnen desastreuze gevolgen hebben!

 

 

Vragen?
stel ze aan Eva

+31 (0)88 255 52 22 Whatsapp Mail

Vragen over medische tolken of vertalers