Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22

Leer meer talen voor een scherper brein!

We schreven al eerder over het positieve effect van meerdere talen op ons brein. Zo vertraagt tweetaligheid dementie en hebben meertalige kinderen een beter werkgeheugen. En er zijn meer onderzoeken die aantonen hoe goed het voor onze hersenen is wanneer we meerdere talen beheersen.

Nieuwe taal

Volgens onderzoekers van Pennsylvania State University verandert een nieuwe taal leren je hersennetwerk zowel structureel als functioneel. Het leren en oefenen van iets, bijvoorbeeld een nieuwe taal, versterkt het brein. “Het is net als lichaamsbeweging, hoe meer je bepaalde delen van je hersenen gebruikt, hoe meer het groeit en sterker wordt”, aldus Ping Li, professor in de psychologie, taalkunde en informatiewetenschappen en technologie.

Resultaat

Li en zijn collega’s bestudeerden de hersenen van 39 Engelse moedertaalsprekers over een periode van zes weken terwijl de helft van de deelnemers Chinese woorden leerden. Van de personen die Chinees bestudeerden, toonden degenen die het succesvolst waren een meer aangesloten hersennetwerk dan zowel de minder succesvolle deelnemers als de personen die geen Chinees leerden.

Flexibeler en efficiënter

De onderzoekers concludeerden ook dat de deelnemers die succesvolle leerlingen waren, al een meer aangesloten netwerk hadden dan de andere deelnemers nog voordat het leren plaatsvond. Een beter geïntegreerd hersennetwerk is flexibeler en efficiënter, waardoor het leren van een nieuwe taal makkelijker is. Li en zijn collega’s rapporteerden hun resultaten in een recent artikel gepubliceerd in het Journal of Neurolinguistics.

De efficiëntie van hersennetwerken werd door de onderzoekers gedefinieerd in termen van de sterkte en richting van de verbindingen, of randen, tussen hersengebieden. Hoe sterker de randen van het ene knooppunt naar het volgende, hoe sneller de gebieden kunnen samenwerken, en hoe efficiënter het netwerk.

MRI-scans

Alle deelnemers ondergingen twee MRI-scans, voor en na het experiment, zodat de onderzoekers neurale veranderingen konden volgen. Aan het einde van de onderzoeksperiode, concludeerden de onderzoekers dat de hersenen van succesvolle leerlingen functionele veranderingen hadden ondergaan; het hersennetwerk was beter geïntegreerd. Volgens Li zijn dergelijke veranderingen consistent met anatomische veranderingen die kunnen optreden in de hersenen als gevolg van het leren van een tweede taal, ongeacht de leeftijd van de leerling.

Meertalig

Ook een ander onderzoek onderschrijft het bovenstaande. Onderzoekers van de Northwestern University hebben door middel van hersenscans aangetoond dat meertalige mensen in staat zijn om informatie efficiënter te verwerken dan mensen die slechts één taal spreken. Dit zou komen doordat meertaligen beter bedreven zijn in het uitfilteren van woorden of overbodige informatie, wanneer zij moeten kiezen welke taal zij nodig hebben om te reageren.

Tweetaligen

Tijdens een test werden vrijwilligers gevraagd om een aantal taaltaken uit te voeren. De deelnemers kregen een woord te horen voordat er foto’s van objecten werden getoond. Zij moesten de juiste afbeelding identificeren bij de woorden. De tweetaligen waren beter in het uitfilteren van concurrerende woorden omdat hun hersenen gewend zijn twee talen te beheersen. Hersenscans toonden aan dat mensen die maar één taal spreken, veel harder moesten werken om de taak uit te voeren.

Vragen?
stel ze aan Eva

+31 (0)88 255 52 22 Whatsapp Mail

Vragen over tolken en talen?