Binnen 1 minuut een tolk aan
de lijn?
Bel: 088 255 52 22

Land en taal uitgelicht: Zuid-Afrika

Weer een deel in onze serie blogs waarin we een land en zijn taal uitlichten. Deze keer Zuid-Afrika. Wat weten wij eigenlijk van dit land behalve dat Nelson Mandela ervandaan kwam, dat ze er heerlijke wijn produceren en dat wij er een VOC verleden hebben? En spreekt men daar enkel Zoeloe en Afrikaans of ook nog andere talen?

54.841.552 inwoners

De Republiek Zuid-Afrika grenst aan Botswana, Mozambique, Namibië, Swaziland en Zimbabwe en omsluit de onafhankelijke staat Lesotho volledig. Volgens de laatste schatting in juli dit jaar (CIA World Factbook) heeft Zuid-Afrika 54.841.552 inwoners, van wie 80,2 procent zwart, 8,4 procent blank, 8,8 procent kleurling en 2,5 procent Indiër of Aziatisch is (volkstelling 2014).

Taal

Zuid-Afrika heeft maar liefst elf officiële talen! Na India heeft het land daarmee de meeste officiële talen ter wereld. Zoeloe is met 22,7 procent de meest gesproken taal, gevolgd door Xhosa (16%), Afrikaans (13,5%), Engels (9,6%), Noord-Sotho (9,1%), Tswana (8%), Zuid-Sotho (7,6%), Tsonga (voorheen Swahili, 4,5%), Swazi (2,5%), Venda (2,4%) en Zuid-Ndebele (2,1%). 1,6 procent van de bevolking spreekt een andere taal, zoals Duits, Portugees, Frans, Fanagalo, Lobedu, Noord-Ndebele en Phuthi en een half procent gebarentaal. In de grondwet van Zuid-Afrika staat ook dat de niet-officiële talen het Khoi, San en Nama worden bevorderd.

De lingua franca in onder andere het onderwijs, de media, het bedrijfsleven en in overheidsinstellingen is het Engels, dat hierbij de rol van het Afrikaans overgenomen heeft sinds het einde van de apartheid in de jaren ’90. Het Afrikaans is een dochtertaal van het Nederlands, ontstaan uit zeventiende-eeuwse Nederlandse dialecten toen de VOC voet aan de Zuid-Afrikaanse Kaap zette. De taal werd historisch Kaaps-Hollands genoemd. Het Nederlands was van 1910 tot 1983 één van de officiële talen van Zuid-Afrika en is de enige taal die in Zuid-Afrika haar officiële status verloren heeft. Naar schatting is 90 tot 95 procent van de Afrikaanse woordenschat van Nederlandse origine. Het Nederlands en het Afrikaans zijn dan ook onderling verstaanbaar, hoewel het voor Nederlandstaligen gemakkelijker is om Afrikaans te verstaan dan omgekeerd.

Economie

Zuid-Afrika is een opkomende markt met een gemiddeld inkomen en een overvloed aan bodemschatten. De financiële, juridische, communicatie-, energie- en vervoerssectoren zijn goed ontwikkeld en de effectenbeurs is de 18e grootste in de wereld. Verder heeft het land een moderne infrastructuur ter ondersteuning van een relatief efficiënte distributie van goederen naar de grootstedelijke centra in de regio. Van 2004 tot 2007 maakte Zuid-Afrika een flinke groei door omdat het land de vruchten plukte van de macro-economische stabiliteit en een wereldwijde grondstoffenhausse. In de tweede helft van 2007 stagneerde de groei echter als gevolg van een elektriciteitscrisis en de daaropvolgende wereldwijde financiële crisis die impact had op de vraag en prijzen van grondstoffen. Het bruto binnenlands product (BBP) daalde bijna 2 procent in 2009, maar herstelde weer in 2010-2011. Toch kampt het land nog met economische problemen die zijn overgebleven uit de tijd van de apartheid; vooral armoede, gebrek aan economische macht van zwakkere bevolkingsgroepen en een tekort aan openbaar vervoer. Het economische beleid van Zuid-Afrika is fiscaal conservatief en gericht op het beheersen van de inflatie en het bereiken van een begrotingsoverschot. De huidige regering volgt grotendeels dit voorzichtige beleid maar heeft te kampen met de gevolgen van de wereldwijde crisis, de toenemende druk van belangengroepen om staatsbedrijven te gebruiken voor het leveren van basisdiensten aan gebieden met lage inkomens en het vergroten van de werkgelegenheid.

Vragen?
stel ze aan Eva

+31 (0)88 255 52 22 Whatsapp Mail

Vragen over tolken Zoeloe?